ATATURK
Sık Sorulan Sorular
CE İşareti nedir?
CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli ürün olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE işareti resmi bir işarettir.
Güvenli ürün nedir?
Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünlere denir.
G İşareti nedir?
Avrupa Birliği’nin ortak mevzuatının bulunmadığı, ulusal mevzuat ile düzenlenen alanda kalan ürünler bu gruba girer. Örneğin hazır beton, inşaat demiri gibi malzemeler bu gruba girmektedir.
Üründeki CE ve G İşaretlemelerinden kim sorumludur?
Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değil ise bu sorumluluk ithalatçıya aittir.
Denetimler neye göre yapılmaktadır?
İllerin denetim programı Bakanlığımız Merkez Birimi tarafından hazırlanmaktadır. “CE” İşareti Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olan malzemenin standardına göre denetim elemanlarınca yapılmaktadır.
CE İşaretinin yasal geçerliliği nedir?
CE işareti bütün AB ülkelerinde geçerli resmi bir işarettir. Ürünün bu ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport işlevi görmektedir. CE işareti 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması gereği ülkemiz iç pazarında yapı malzemelerini de içeren 23 adet ürün grubunda zorunludur.