ATATURK
Sık Sorulan Sorular
- Riskli alan olarak belirlenen bölgede ayrıca riskli yapı tespiti yapılacak mı?
Riskli alan ilan edilen bölgelerdeki yapılar için tek tek riskli yapı tespiti yapılmasına gerek yoktur.
- 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan olarak ilan edilen bir bölgede yer alan tescilli yapılar hakkında nasıl bir uygulama yapılıyor?
Riskli alan olarak ilan edilen bir bölgede tescilli yapıların bulunması halinde 2863 sayılı Kanun uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak uygulama yapılır.
- Riskli alanda yeni verilmiş ruhsatlar, devam eden inşaatlar ve yeni verilecek ruhsatların durumu ne oluyor?
Kanun kapsamında yapılan proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilir. Bu alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur.