ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Katı atık ne demektir?
Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamurudur.
Yerleşimlerin çöplerinin çevreye zarar vermemesi için ne gibi bir işlem yapılır?
Yerleşimlerin çöpleri belirli saatlerde Belediyelerce alınarak Katı Atık Transfer İstasyonlarına veya Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine götürülür.
Geri dönüşüm ne demektir?
Katı atıkların özelliklerine göre ayrıştırılarak (kağıt, cam, plastik vb) içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.
Katı atık transfer istasyonu ne demektir
Katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için şehirlerin merkezi yerlerinde katı atık transfer istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, bu araçlarla işleme veya depo yerlerine taşınması sağlanır. Aktarma direkt taşıma aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya boşaltıldıktan sonra, yeni araca doldurmak şeklinde, dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir.
Katı atık düzenli depolama tesisi ne demektir?
Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen tesislerdir.
Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan beldemizin yakınındaki vahşi depolama alanından gelen kötü kokular bizi çok rahatsız ediyor. Nereye başvurmamız gerekir?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor.
Katı atıkların bertarafına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Korunan alanlarda katı atıkların bertarafı amacıyla düzenli depolama tesisleri inşaa edilmektedir. Ayrıca; Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması, Yeni Bertaraf sistemlerinin araştırılması ve Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu, çöp konveyörleri ve nakil araçlarının temini sağlanmaktadır.
Yan arsada yapımına başlanan bina inşaatından çıkan topraklar mahallemizdeki boş arsaya boşaltılıyor. Nereye şikayet etmeliyim?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor.