İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü