ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Büyükşehir belediyesi hudutları dahilinde bulunan belediyelerce hazırlanan ve onaylanan imar uygulamalarının (parselasyon planlarının) 5216 sayılı kanuna göre büyükşehir belediye başkanlığına onay için, 3194 sayılı imar kanunun 19. M
3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine göre ilan edilerek askı müddeti tamamlanan parselasyon plan veya planları kesinleşmiş olduğundan, 5216 sayılı kanuna göre onay için Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesinin hukuki bir geçerliliği bulunmayacağından, planın ilan edilmeden önce gönderilmesi ve onay sürecin tamamlanması gerekmektedir.