ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Ülkemizin Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin ulusal ve uluslararası koordinasyon görevini hangi kurum yürütmektedir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin alternatifi olarak kullanılan maddeler hangileridir?
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin alternatifi olarak ülkemizde yaygın olarak florlu sera gazları kullanılmaktadır.
Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar nelerdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatı ve kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de üretimi yasak olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatına yönelik sıkı kota önlemleri uygulanmaktadır. 2009 yılında başlayan kota uygulamasının ardından bu maddelerin ithalatına izin verilen miktar 15 bin ton iken, 2014 yılında 2 bin 300 tona düşürülmüş 2015 yılında ise sadece 500 ton olarak ithalatına izin verilmiştir.
Montreal Protokolünün uygulamasında Türkiye'nin durumu nedir?
Ülkemiz Montreal Protokolü'nün uygulanmasında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatını ve kullanımını hızlı bir takvim çerçevesinde azaltarak başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere (OTİM) İlişkin mevzuat nedir?
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi Halon Genelgesi
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler nerelerde kullanılmaktadır?
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden Hidrokloroflorokarbon grubu gazlar buzdolapları, klimalar ve bazı köpük ürünlerinde; Halonlar Bakanlığın belirlediği zorunlu kullanım alanı sayılan yangın söndürücülerde; Metil bromürün toprakta kullanımı yasaklanmış olmakla birlikte tarımsal ürünlerin karantina amacıyla ithalat ve ihracatında ve taşıma araçlarının steril edilmesi işlemlerinde kullanılır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler hangi sektörlerde kullanılmaktadır?
Soğutma, yalıtım ve yangın (Halon gazı) sektörlerinde kullanılan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat ile kontrol altına alınmakta ve sonlandırılmaktadır. Tarım sektöründe kullanılan metil bromür ile ilgili kontroller ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası uygulama aracı olan Protokol hangisidir?
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası uygulama aracı olan Protokol hangisidir?
Türkiye, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Uluslararası Sözleşmeyi hangi yılda imzalamıştır?
1991 yılında
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme hangisidir?
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi