ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Kaçak avcılık yapıldığının tespit edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemler nelerdir?
Jandarmaya haber verilir
Denizlerde kaçak atıksu deşarjı yapılması durumunda ne gibi işlemler yapılır?
Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilir
Özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında yapılması planlanan film, belgesel fotoğraf vs. çekimi için yapılacak iş ve işlemler nelerdir?
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.
Özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında madencilik faaliyetlerine ilişkin talepler için başvuru nereden yapılır?
 Bağlı       bulunduğu       ilin       Çevre      ve      Şehircilik       İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.
Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarındaki deniz, akarsu, dere ve çevreye çöp döküldüğünün tespitinde nereye başvurulmalıdır?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki tür ve habitat izleme ve bilimsel çalışma taleplerinde izlenecek yol nedir?
Taleple ilgili olarak resmi yazı ile, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla veya doğrudan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne başvurulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ağaçlandırma taleplerinde izlenecek yol nedir?
Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri vasıtasıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır.
Sit alanlarında ağaçlandırma taleplerinde izlenecek yol nedir?
Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığı ile ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına gönderilir.
Kuyu açılma taleplerinde izlenecek yol nedir?
İlgili DSİ Bölge Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında izinsiz doğal malzeme (kum, çakıl, taş vb.) alımı durumunda yapılacak işlemler nelerdir?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit Alanlarındaki akarsu, göl, dere vb. yerlerden izinsiz su alımı durumunda yapılacak işlemler nelerdir?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki kıyı alanlarında izinsiz dolgu yapılması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında izinsiz ağaç kesimi durumunda yapılacak işlemler nelerdir?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında bulunan nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin toplanması durumunda yapılacak işlemler nelerdir?
Jandarma’ya haber verilir
Özel çevre koruma bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında izinsiz tarım alanı açılması durumunda ne yapılmalıdır?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında ÇED sürecine ilişkin görüş talepleri nasıl değerlendirilmektedir?
ÇED başvuruları, faaliyet alanının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır. Sit alanında olması durumunda ise Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna yönlendirilir.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında anız yakılması, yangın çıkması durumunda ne yapılmalıdır?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya ihbarda bulunulur.
ÖÇK Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarında kıyı ve deniz alanında ölü veya yaralı deniz kaplumbağası, Akdeniz foku bulunması, öldürülmesi, yakalanması durumunda ne yapılır?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulunulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Doğal Sit alanlarındaki doğal habitat ve türlerin yaşam alanlarının tahrip edilmesi durumunda ne yapılır?
Bağlı bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Jandarma’ya, deniz alanında olması durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulunulur.
Özel çevre koruma bölgelerinde su kirliliğinin kontrolüne ilişkin yapılan işlemler nelerdir?
Deniz, göl ve akarsu alanlarında aylık periyotlarla su numune analiz ve izleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıntılı    bilgi    Tabiat    Varlıklarını    Koruma   Müdürlüğünden alınabilir.