ATATURK

YÜKSEK KALİTELİ YAPI İÇİN ŞANTİYE DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

18 Kasım 2014
 YÜKSEK KALİTELİ YAPI İÇİN ŞANTİYE DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Bakan İdris Güllüce “18317 şantiye denetimi sonucunda 155 kuruluşun belgesi iptal edildi.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temel hedeflerinden biri; ülkemizde, olası afetler sonrası can ve mal güvenliğini sağlayacak yaşanabilir çevreye sahip, mekân ve yaşam kalitesi yüksek yapılaşmayı sağlamasıdır. Anayasa ile de güvence altına alınmış olan yaşam hakkının teminat altına alınmasında önemli bir yere sahip olan Bakanlığın temel hedefine ulaşılmasında yapılaşmanın etkin bir şekilde denetlenmesi büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda yapı denetim kuruluşlarının görevlerini mevzuata ve standartlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespitine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir takvim yılı içinde her bir yapı denetim kuruluşunun en az 6 kere şantiye denetimi yapılıyor. Denetimler de öncelikle gerçekleşen imalatların yapının ruhsat ve eki projesine uygunluğuna bakılıyor; ayrıca şantiye şefinin işin başında bulunup bulunmadığı, denetim sırasında beton dökümü var ise; sorumlu denetçilerle kontrol elemanlarının ve ilgili laboratuvar kuruluşu personelinin şantiyede olup olmadığı ve dökülen beton sınıfının projesindeki beton sınıfına uygunluğu ve slump deneyi sonuçları da kontrol ediliyor.

Yürütülen denetimlerde karşılaşılan başlıca sorunlar ise; yapıda kullanılan yapı malzemelerin ilgili standartlara uygun olmaması, denetim elemanlarının beton dökümüne nezaret etmemesi, şantiye şefinin mahallinde bulunmaması ile elektrik ve makine tesisatı gibi ince işçiliklerde meydana gelen aykırılıklardır.

Mevzuata uygun görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları ve denetim elemanları hakkında ise bir yıla kadar geçici faaliyet durdurma cezası verilmekte, üç kere faaliyet durdurma cezası alan kuruluşların ise belgesi iptal edilmektedir. Ayrıca görevini yerine getirmeyen mimar ve mühendisler hakkında işlem yapmak üzere ilgili meslek odasına bildirimde bulunulmakta ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kuruluşun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ve laboratuvar görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce şunları kaydetti:
“Denetimi yapılan kuruluşlardan 1855 tanesi faal olarak görevine devam ediyor. 4708 sayılı Kanun’un 81 ilde uygulanmaya başlandığı 01.01.2011 tarihinden bugüne kadar Bakanlıkça gerçekleştirilen 18317 şantiye denetimi sonucunda 1566 adet kuruluşa geçici faaliyet durdurma cezası verilmiş, 155 adet kuruluşun ise belgesi iptal edildi.”