ATATURK

Sahillerin Kirlilik Haritası Çıkarılacak

09 Ağustos 2013
Sahillerin Kirlilik Haritası Çıkarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kıyı şeridi 3 araştırma gemisiyle taranarak, kirlilik haritaları çıkarılacak.

Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TÜBİTAK'tan kiralanan 3 araştırma gemisi tarafından inceleme altına alındı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, gemilerle Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizleriyle boğazlarda kirlilik ölçümleri yapmaya başladı.

Araştırma gemileri, Edirne'nin Enez ilçesinden başlayarak, Hatay'a kadarki hattı 2 kez tarayacak. Eş zamanlı olarak Marmara ve Karadeniz'de de çalışmalara başlandı. Ekim ayına kadar ara rapor çıkarılacak. Denizlerdeki kirlilik oranları, yaz ve kış dönemlerinde ayrı yarı belirlenerek, karşılaştırılacak.

Denizlerdeki fizikokimyasal, kimyasal ve biyolojik izleme, AB Su Çerçeve Direktifi ve AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamında yapılacak.

Deniz suyu ve dipteki çökeltinin yanı sıra plankton, midye ve balık gibi tüm canlılarda ağır metal de olmak üzere kirlilik izi aranacak. Kirliliğin hangi mevsimlerde arttığı ve alınan tedbirlerin yeterliliği değerlendirilecek.

-Çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak

Toplam 250 noktada yürütülecek çalışmalar, 2014'e kadar tamamlanacak ve her yıl düzenli olarak tekrarlanacak. İncelemelerden sonra denizlerin kirlilik ve biyolojik kimyasal karnesi çıkartılacak. Sonuçlara göre ulusal deniz yönetimi politika ve stratejileri belirlenecek.

Sonuçlar, denizlerin canlı ve cansız kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı, ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika ve stratejilerinin saptanmasına yönelik hazırlanacak politikalara temel oluşturacak.