ATATURK

Orman Kadastrosu Yapılmamış Yaklaşık 5720 Mahalle Ve Köy Biriminde Gerçek Orman Sınırları Belli Oluyor

27 Haziran 2014
 Orman Kadastrosu Yapılmamış Yaklaşık 5720 Mahalle Ve Köy Biriminde Gerçek Orman Sınırları Belli Oluyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 5 inci maddesine göre, henüz orman kadastrosu yapılmamış olan ormanların kadastrosunun yapılarak orman sınırlarının belirlenmesinin yanı sıra, kültür arazisi olması nedeniyle bu çalışmalar sonucunda orman sınırları dışında kalan eski tapulu ya da tapusuz taşınmazların da kadastrosu yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol gereğince yaklaşık 5720 mahalle ve köy birimde kadastro yapılacak.

Evvelce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları sırasında tespit dışı kalan yerlerdeki ormanların, orman kadastrosu yapılacak.

Yapılacak orman kadastrosu sonucunda, orman olmadığı gerekçesiyle orman dışında kalan eski tapulu ya da tapusuz taşınmazlar kadastro sonucu tapuya bağlanacak.

İlk etapta Manisa, İzmir ve Aydın illerinde pilot uygulama olarak 454 birimde orman kadastrosu yapılacak.

Henüz orman kadastrosu yapılmış olan ormanların bir an önce kadastrosunun yapılması, gerçek sınırlarının ortaya çıkarılması, haritaya bağlanması, tapuya tescillerinin sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılacak orman kadastrosu çalışmaları sonucunda, orman olmadığı gerekçesiyle orman dışında kalan kültür arazilerinden eski tapusu olanların tapusunun yenilenmesi, tapusu olmayanların ise tapuya bağlanması sağlanmış olacak.