ATATURK

KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ (KENTGES) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

04 Kasım 2010

“KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2010–2023)” YÜKSEK PLANLAMA KURULUNDA KABUL EDİLEREK, 4 KASIM 2010 TARİH VE 27749 SAYILI RESMİ GAZETE''DE YAYIMLANMIŞTIR

Bakanlığımızca ön hazırlık çalışmaları Nisan 2007''de başlatılan, ilk aşaması 30 Mayıs 2008 – 4 Mayıs 2009 tarihleri arasında istişare toplantıları, Kentleşme Şurası Komisyonları ve Genel Kurul Çalışmaları ile tamamlanan ve ikinci aşaması 3 Mart 2010 tarihinde deklare edilerek sonuçlandırılan Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi''nin (KENTGES) sonuç dokümanı ; “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” Yüksek Planlama Kurulu''nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanmıştır.

KENTGES, ülkemizin mekânsal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100''üncü yılı olan 2023 yılını hedef alan bir kentleşme ve imar vizyonu''dur.

Kentleşme Şurası ve KENTGES çalışmalarına, 151 farklı kurum ve kuruluştan yaklaşık 500 uzman katkı sağlamıştır.

KENTGES Kentsel Gelişme Stratejisinin hazırlanması hususu; 2010–2012 Orta Vadeli Program, 2010 yılı Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde yapılacak olan ikincil düzenlemeler kapsamında yer almaktadır.

KENTGES; ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında, diğer strateji dokümanları ile uyumlu olarak, merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yol haritasını oluşturmaktadır.

KENTGES; Kentsel Gelişme Strateji Belgesi ve Eylem Planı; Bakanlığımız ve ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşacak olan “İzleme ve Yönlendirme Kurulu” tarafından yürütülecek ve izlenecektir. Kurulun sekretaryasını Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve doküman için tıklayınız...

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır