ATATURK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Doğu Ve Güneydoğuya Dev Yatırım

13 Ekim 2013
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Doğu Ve Güneydoğuya Dev Yatırım

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN DOĞU VE GÜNEYDOĞUYA DEV YATIRIM

DOĞU ANADOLUYA 244 MİLYON AVRO, GÜNEYDOĞUYA 360 MİLYON AVRO YATIRIM

200 BELEDİYE VE 13 MİLYON KİŞİ’YE HİZMET

ANKARA – Çevre ve Şehircilik bakanlığı Avrupa Birliği ile birlikte yürütmüş olduğu ortak projelerle doğu ve güneydoğunun atıksu, içme suyu ve kanalizasyon sistemini yenilemeye başladı. 200 Belediye ve 13 Milyon kişiye hizmet sağlanacak.

Avrupa Birliğinin aday ülkelere tahsis ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Avrupa birliği yatırımları dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan Çevre Operasyonel Programı kapsamında yerel yönetimlerin çevre altyapı ihtiyaçları karşılanıyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ PROJELERİ: Toplam bütçesi yaklaşık 244 Milyon Avro

2007-2013 yıllarını kapsayan I. Dönem Projeleri toplam maliyeti 174 Milyon Avro

- Van Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Van’a Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, eski çöp sahaları rehabilitasyonu ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yapılıyor. 1.200.000 kişiye hizmet verecek projenin değeri 26 Milyon Avro olan proje 2018 de sonlanacak. Van Erciş’in içme suyu da yenileniyor. 28.3 Milyon Avro değerindeki yatırım 115 Bin kişiye hizmet verecek ve 2017 de sonlanacak.

-Doğubayazıt İçme Suyu Projesi

95 Bin kişiye hizmet edecek projenin; İçme suyu arıtma tesisi inşaatı, Şebeke inşaatı, Ana isale hattı inşaatı, depo inşaatı ve ekipman alımı başladı. 33 Milyon Avro bütçesi olan proje 2015 de sonlanacak. Proje % 62 oranında bitti.

- Erzincan Su ve Atık Su Projesi

Erzincan içme suyunun deposu, yeni kuyunun açılması, ana isale hattına katodik korumanın yapılmasına başlandı. Pompa istasyonu da yenileniyor. 35 Milyon Avro maliyeti olan yatırım 135.000 bin kişiye hizmete edecek ve Eylül 2015 de bitecek.

- Erzurum Su ve Atık Su Projesi

Atık Su Artıma Tesisi İnşaatı, Atık Su şebekesinin inşaatı ve dere ıslahına başlandı. 445.000 Bin kişiye hizmet verecek atıksu projesinin maliyeti ise 31,5 Milyon Avro.

-Kars Atık Su Projesi

Kars’a yapılacak atıksu arıtma tesisi, Kanalizasyon Sistemi, yağmur Suyu Toplama Sisteminin maliyeti 20 Milyon Avro. 93.000 Bin kişiye hizmet edecek proje 2017 de bitecek.

2014-2020 yıllarını kapsayan II. Dönem Projelerinin toplam maliyeti 70 Milyon Avro

-Hakkâri Katı Atık Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi

Hakkâri’ye 10 Milyon Avro maliyeti olan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımına başlandı. Atık Getirme Merkezi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı projeleri ile birlikte Hakkâri’nin atıkları bertaraf edilecek. Yüksekova’ya 10 km İçme Suyu İletim Hattı ile birlikte 270 km Kanalizasyon Şebekesi yapımına da başlandı. Yüksekovaya yapılacak 15 Milyon Avro maliyeti olan proje bittiğinde 68 Bin kişiye hizmet verecek ve Yüksekovanın kanalizasyon ve içme suyu yenilenmiş olacak.

-Iğdır Entegre Su Projesi

Iğdır’a -2,3 km İçme Suyu İletim Hattı, 100 km Kanalizasyon Şebekesi, 110 km Yağmursuyu Şebekesi projeleri 2020 de sonlanacak. 10 Milyon değerinde ki proje 83 Bin kişiye hizmet edecek.

- Şırnak Entegre Su Projesi

Şırnak’a atıksu arıtma tesisi, 5,5 km İçme Suyu İletim Hattı, 110 km Kanalizasyon Şebekesi , 5 km Yağmursuyu Şebekesi ,250 km İçme Suyu Şebekesi yapılacak. 15 Milyon maliyeti olan proje 63.000 kişiye hizmet sağlayacak.

- Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı ile Atık Getirme Merkezi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi yapılacak. 10 Milyon değerindeki proje 124 Bin kişiye hizmet verecek.

-Van Entegre Su Projesi

Van’a atık su arıtma tesisi , içme suyu iletim hattı, kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi yapılacak. 10 Milyon maliyeti olan proje 370 Bin kişiye hizmet sağlayacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ PROJELERİ: Toplam bütçesi yaklaşık 360 Milyon Avro

2007-2013 yıllarını kapsayan I. Dönem Projeler Toplam Maliyeti: 305 Milyon Avro

Adıyaman Kollektör ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile mevcut içme suyu sistemi yenilenmeye başlandı. 2016 da bitecek projenin maliyeti 18,5 Milyon.

Batman Katı Atık Yönetimi Projesi

Batman’ın katı atıkları düzenli depolanacak, eski çöp sahaları düzenlenecek. Kurulacak tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile tıbbi atıklarda düzenli depolanacak. İnşaatına başlanan proje 20.2 Milyon Avro değerinde ve 2018 de bitmiş olacak.

Diyarbakır Su ve Atıksu Projesi

78.7 Milyon Avro maliyetli proje ile Mevcut sistem rehabilite ediliyor. Yağmur suyu şebekesi inşaatı, dağıtım şebekesinin inşaatına başlandı.

Diyarbakır’a yapılacak bir diğer projeler ise yeni Düzenli Depolama Tesisi, maddesel Geri Dönüşüm Tesisi. Projenin toplam maliyeti 34 Milyon Avro.

Diyarbakır Silvan’ın içme suyu yenileniyor. 12 Milyon Avro maliyetli Silvan içme suyu hattının yenilenmesi projesi 2017 de bitecek.

Gaziantep Nizip İçme Suyu ve Atıksu Projesi, Mardin Atıksu Projesi, Şanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektor Hattı Projesi ve Siverek Atıksu Projesi’nin toplam maliyeti 141Milyon Avro. 2015 de hayata geçirilecek projeler sonucunda bölgenin atıksu içme suyu yenilenmiş olacak.

2014-2020 yıllarını kapsayan II. Dönem Projeler: 55 Milyon Avro

Silvan Belediyeler Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi, Viranşehir ve Ceylanpınar Belediyeler Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi, Siverek Çevre Hizmetleri Birliği Katı Atık Yönetimi Projesi, Viranşehir Entegre Su Projesi, Bismil Entegre Su Projesi ile bölgeye 55 Milyon Avro yatırım yapılacak.