ATATURK

BASIN AÇIKLAMASI

04 Temmuz 2022
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI

Eski Abdi İpekçi Spor Salonu yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla birlikte TOKİ eliyle İstanbul’umuza kazandıracağımız her yıl 1 milyondan fazla gencin spor yapacağı Basketbol Gelişim Merkezine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılan kamuoyunu yanıltıcı ve aldatıcı bilgilere dair açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Abdi İpekçi Spor Salonu 1989 yılında açılmıştır. Gerek fiziki yetersizliği, gerekse İstanbul’da artan uluslararası spor müsabakaları nedeniyle yenisi inşa edilmek üzere dönüşüme tabi tutulmuştur. 

22 bin metrekare yeşil alanı, 10 bin seyirci kapasitesi, milli takım antrenman sahası ve basketbol müzesi ile Türkiye’nin basketbol üssü olacak yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksimize dair projemizin yıkım, ihale ve inşa süreçleri ise şöyle seyretmiştir.

Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi’nde yer alan İstanbul Abdi İpekçi Spor Kompleksi Projesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun bir şekilde TOKİ Başkanlığımızca ihale edilmiştir.  Yüklenici firma ile 16.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Her türlü kanuni sürecin harfiyen işletildiği proje, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.08.2020 tarih ve 4069 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Proje konusu taşınmaz 68.800,33 m² yüzölçümlü olup Hazine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hissedarlığındadır. Mevcut arazinin Hazineye ve Zeytinburnu Belediyesi’ne ait hisseleri Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsislidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iddialarının tam aksine Büyükşehir Belediyesine ait hisse, 01.05.1986 tarihli Encümen Kararı ile 40 yıl süreliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na intifa hakkıyla birlikte tahsis edilmiştir. Yani kamu yararı gözeten projelerde kullanımı kanunla desteklenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine Abdi İpekçi Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı kanunun ilgili yönetmeliği” uyarınca Yenileme Kurulu tarafından onaylanmış bir projedir. Sonuç olarak İBB’nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı iddiası kesinlikle doğru değildir.

Zeytinburnu Belediyesince 27.01.2022 tarih ve 3460 sayılı Yapı Ruhsatı düzenlenerek, işin yapım süreci başlatılmıştır.

Toplu Konut İdaremiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projemize karşı yaptığı hukuksuz cezai işleme dair itirazını İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’müzce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptaline yönelik işlemi durdurulmuş, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Yapı Ruhsatı doğrultusunda iş ve işlemlerin devam edilmesi kararı verilmiştir.

Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesince söz konusu iş kapsamında düzenlenen para cezası işleminin hiçbir hukuki dayanağı yoktur, tamamıyla kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan bir uygulamadır.

Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada ifade edildiği üzere projeyle birlikte herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi söz konusu değildir.

Tam aksine eski Abdi İpekçi Spor Kompleksinin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan parselde 22.000 m2 yeşil alan düzenlemesi yapılmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, en hafif tabirle, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek bir uygulamadır.

Tarihin ve milletin nezdinde en temel kaide, milletten alınan yetkiyi millet lehine, millet için kullanmaktır.

Hiçbir algı, hakikati gölgeleyemez. İşlemeyen paslanır, hareket etmeyen durağanlaşır, üretmeyen körelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeleri diğer tüm projelerde olduğu gibi üzerinden aylar geçmesine rağmen yerine getirmemektedir, getirememektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 68 bin metrekarelik proje alanında sadece 2 bin metrekarelik bir bölümde mülkiyet sahibidir. Yine bu alan hâlihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsislidir. Tüm bu gerçekliğe rağmen İBB yönetiminin, kanunlara uygun olmayan durdurma girişimine, bu yeni algı oyununa 16 Milyon İstanbullu prim vermeyecektir.

Kanunlarımızın kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları ilk günden beri yatırımları durdurmaya odaklayan İBB yönetimi aynı titizliği ve kararlılığı eser üretmede gösterememektedir.

Eserleriyle, yaptıklarıyla, ürettikleriyle değil yapamadıklarıyla, durdurduklarıyla, engelledikleriyle gündemde olan kamu sorumluluğu taşıyan hiç kimse, kanunların, maşeri vicdanın ve milletin önüne geçemez.

Milletimizin bizden beklentisi eserdir. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Abdi İpekçi Spor Kompleksi’mizi milletimize armağan edeceğiz. Son 20 yılda spora ve sporcuya yaptığı binlerce tesislik katkıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız; her türlü mesnetsiz iddia ve yalanla mücadele edecek; Türk sporuna ve genç sporcularımıza yönelik çalışmalarımızı artırmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı