ATATURK

YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

25 Kasım 2014
 YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yeni ÇED Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetler Bakanlığımıza/İl Müdürlüklerimize ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlüdürler.

• Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınıraşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlanmıştır.
• Uygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak ek-1 ve ek-2 listelerinde düzenlemeler yapılmıştır.
• Yönetmeliğin daha anlaşılır ve uygulanabilir olması için ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Yönetmelikle,
-AVM’lerin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu değildir. AVM’ler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyalarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.
-Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.
-Kurulu gücü 25 MWm olan HES projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 10 MWm indirilmiştir.
-Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50.000 m3 sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
-Hastaneler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarılmıştır.
-Toplu konut projelerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu olmayıp, 500 konut ve üzeri ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
-Demiryolları ile ilgili muafiyet sözkonusu olmayıp ÇED Yönetmeliğine kapsamına alınmıştır.
-Göl hacmi 10.000.000 m3 ve 5.000.000 m3 baraj veya göletler ne amacıyla kullanılırsa kullanılsın ÇED Yönetmeliğine tabiidir.
-100.000.000 m3 su aktarma projeleri AB direktifinden uyarlanmıştır.
-Seramik, 1000 ton/yıl ve üzeri ÇED yönetmeliğine tabidir.
-Beyaz eşya boyama ile ilgili madde kapsamında tank hacmi artırılarak yönetmelik kapsamına alınmıştır.

Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.