ATATURK

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA İLK SIRALANDIRILMASI YAPILDI

03 Ocak 2019
YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA İLK SIRALANDIRILMASI YAPILDI

Yerinde ve Etkin Bir Yapı Denetimi İçin Düğmeye Basıldı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların sağlıklı ve güvenli yapılarda ikamet etmesi, yerinde ve etkin bir denetimin sağlanması amacıyla 1/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda ilk sıralandırılmasına yönelik Noter çekilişi yapıldı. 


Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank, törende yaptığı konuşmada, yapıların üretimi sürecinde can ve mal güvenliği ile milli servetin korunabilmesi için çağdaş standartlarda denetim sağlamanın devletin öncelikli görevi olduğunu söyledi. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirten Varank, geçmişte yapılan sağlıksız yapılaşmanın oluşturduğu yapı stokunun depremler sonrasında yıkıma uğraması nedeniyle ülkenin çok büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Varank, bu nedenle yapı denetiminin konusunda uzman personele sahip, kurumsallaşmış firmalar vasıtasıyla yürütülmesi gereğinden hareketle Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda yapı denetim hakkında hazırlanan kanunun 13 Temmuz 2001'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Varank, aynı tarihten itibaren de 19 pilot ilde uygulamaya geçildiğini dile getirdi.
"19 Pilot İldeki 789 Yapı İncelendi"
Bakanlıkça söz konusu kanunla ilgili uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla 2010'da ülke genelinde detaylı bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yapan Varank, çalışma kapsamında teknik personel tarafından yapı denetim kanununun uygulandığı 19 pilot ildeki 789 yapıyla İmar Kanunu'nun fenni mesuliyet sisteminin uygulandığı 62 ildeki 2 bin 390 yapının incelendiğini ve rapor oluşturulduğunu bildirdi.
Varank, şöyle devam etti:
"Söz konusu rapora göre, her iki kanunun öngördüğü denetim sistemleri, taşıyıcı sistem açısından karşılaştırıldığında, yapı denetim kanununun öngördüğü denetim sisteminin uygulandığı yapılarda ortalama 3 kat daha fazla başarı yakalandığı, yapı kalitesinin artmış olduğu, ruhsat ve eklerine ilişkin belge ve projeleriyle yapım sürecinde gerçekleştirilen işlere ilişkin belgelerin titizlikle arşivlendiği tespit edilmiştir. 2001 yılında 19 pilot ilde uygulamaya başlanan yapı denetim kanunu, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ülke çapında tüm illerimizde uygulanmaya başlanmıştır."

 "Yapı Müteahhidi İle Yapı Denetim Kuruluşu Arasında Ticari Bağ Kurulamayacak"
Varank, uygulamada mevzuata aykırı bir şekilde, yapı denetim kuruluşu ile yapı müteahhitleri arasında ticari bağ oluştuğunun görüldüğünü, yapıda oluşan hataların, yapı denetim kuruluşunca ilgili mercilere bildirimini ve denetim sistemini olumsuz yönde etkilediğinin tespit edildiğini, bu duruma yönelik çalıştaylar düzenlendiğini anlattı.
Varank, yapılan çalıştaylar sonucunda elde edilen veriler ile Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda 11 Mayıs 2018'de yapı denetim hakkındaki kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"Söz konusu değişiklikler doğrultusunda hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek. Böylelikle hiçbir şekilde yapı müteahhidi ile yapı denetim kuruluşu arasında ticari bağ kurulamayacak. Adil bir dağıtım ile yapı denetim kuruluşlarımızın ve sektörde görev yapan mühendis, mimar, teknik personellerin kendilerini geliştirmelerine bu yapı destek olacaktır. Reform niteliğindeki değişimle yenilenen yapı denetim sisteminde, ülke genelinde aktif olarak görev yapan bin 459 yapı denetim kuruluşunun, yapının niteliğine göre belirlenen her il için 3 grup dahilinde elektronik ortamda ilk sıralaması noter huzurunda yapılacak ve bugünkü kurayla belirlenecektir."
 
Noter Kurası Ankara'da 172 Kuruluşla Başlayacak
Varank, kura sonrası oluşan sıralama dahilinde de yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetlerini üstleneceklerini bildirdi.
Bu suretle iş hacimlerine ve elektronik ortamdaki sıralandırmaya göre diğer denetim işlerini üstlenmelerinin sağlanacağını belirten Varank, 81 ilde faaliyet gösteren bin 459 yapı denetim kuruluşu içerisinden Ankara'daki 172 kuruluşla Noter Kurası ile ilk sıralamanın başladığını kaydetti.