ATATURK

TUZ GÖLÜ'NÜN 20 YILLIK VİZYONU BELİRLENDİ

21 Temmuz 2013
TUZ GÖLÜ'NÜN 20 YILLIK VİZYONU BELİRLENDİ

- UNESCO DÜNYA DOĞAL MİRAS ALANLARI GEÇİCİ LİSTESİNE KABUL EDİLEN TUZ GÖLÜ ÖÇK BÖLGESİ'NİN 20 YILDA "ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP, MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI, POTANSİYELİNİ KORUYARAK KULLANAN DÜNYACA TANINMIŞ BÖLGE" OLMASI AMAÇLANIYOR

- BU ÇERÇEVEDE, GÖLÜN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI, TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

UNESCO Dünya Doğal Miras Alanları geçici listesine kabul edilen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin (ÖÇKB) 20 yıllık vizyonu "çevre bilincine sahip, mutlu insanların yaşadığı, potansiyelini koruyarak kullanan dünyaca tanınmış bölge" olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi, dünya mirası olmaya aday Tuz Gölü'nün 20 yıllık vizyonunu ortaya koyuyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2000 yılında ÖÇKB ilan edilen Tuz Gölü, sahip olduğu doğal değerlerin yanında tarım, hayvancılık, tuz işletmeciliği gibi etkinliklerle insan kullanımının yoğun olduğu bölge özelliği taşıyor.

Bu kapsamda, Tuz Gölü ÖÇK bölgesinde mevcut sosyal, ekonomik, yasal, ekolojik ve hidrolojik şartları inceleyerek, akılcı kaynak oluşturmak üzere yapılan yönetim planı hazırlama çalışması kapsamında, bölgede yetki ve sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel sivil toplum örgütleri işbirliğiyle 5 paydaş toplantısı yapıldı.

Toplantılar sonucunda, bölgenin vizyon tasarımı gerçekleştirildi. Belirlenen vizyon çerçevesinde, gölün uzun vadeli temel stratejileri ile 5 yıllık yönetime esas amaç ve hedefleri detaylı şekilde tespit edildi.

- Bölgedeki ekonomik faaliyetler doğa ekseninde geliştirilecek

Tuz Gölü ÖÇKB'nin 20 yıllık vizyonu, "çevre bilincine sahip, mutlu insanların yaşadığı, potansiyelini koruyarak kullanan dünyaca tanınmış Özel Çevre Koruma Bölgesi olmak" şeklinde belirlendi.

Yönetim Planı kapsamında saptanan 6 ideal hedef ise şöyle:

"Biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini korumak, su kaynaklarının tüm sektörlerde etkin kullanımını sağlamak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak, bölgedeki ekonomik faaliyetleri doğa ekseninde geliştirmek, sürdürülebilir turizmi geliştirmek, Tuz Gölü ÖÇKB'yi etkin yönetmek."

- Korunan alan nedir?

Korunan alan, uzun dönemli ekosistem hizmetleri ve kültürel değerleriyle doğa koruma hedeflerine erişmek için belirlenmiş, tahsis edilmiş, yasal ve diğer etkin araçlar aracılığıyla yönetilen ve belirgin şekilde coğrafi olarak tanımlanmış bölgeyi kapsıyor.

Korunan alan yönetim planları ise mevcut durumu korumak ve hedeflenen ideale ulaşmak, ekosistem ilişkilerini ve insan kullanımlarını düzenleyerek kaynak değerlerini akılcı kullanmak ve doğal yaşamın devamlılığını sağlamak amacıyla yapılıyor.