ATATURK

RİSKLİ BİNALAR ZEMİN KATTAN TESPİT EDİLECEK

02 Temmuz 2013
RİSKLİ BİNALAR ZEMİN KATTAN TESPİT EDİLECEK

-AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE RİSKLİ YAPI TESPİTLERİ ARTIK DAHA HIZLI VE EKONOMİK OLACAK

-BİNANIN BÜTÜNÜNÜN İNCELENMESİ YERİNE EN FAZLA ZARAR GÖREN KRİTİK KAT BELİRLENİP, BURADAN NUMUNE ALINMASI SAĞLANACAK

-YÖNETMELİK, 8 KAT VE 25 METRE YÜKSEKLİĞİNE KADARKİ BİNALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle riskli yapı tespitleri artık daha hızlı ve ekonomik olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, riskli yapı tespitlerinin daha hızlı ve ekonomik yapılmasına olanak sağlayacak.

Riskli binaların tespiti için hesaplar, mevcut bina taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak yapılacak. Binanın mevcut taşıyıcı sistem özellikleri sadece kritik kat rölevesiyle belirlenebilecek.

Deprem Yönetmeliği'ne göre her kattan numune alınması gerekirken, yönetmelikle "kritik kat" denilen ve genelde zemin kat olan yerden numuneler alınacak. Yönetmelik, 8 kat ve 25 metre yüksekliğine kadarki binalar için geçerli olacak. Bu iki kriterden herhangi birinin aşılması durumunda mevcut Deprem Yönetmeliği'ndeki uygulamalar dikkate alınacak.

Bu yönetmelik, şahıs binaları, oteller ve işyeri gibi yapılar için geçerli olacak. Kamu binaları, tiyatro ve hastane gibi yapılardaki işlemler yine Deprem yönetmeliğine göre yapılacak.