ATATURK

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Mevzuat

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Sıkça Sorulan Sorular

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ilişkin sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

 

Beyanlar

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin Beyanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 4 Nisan 2019 tarihli ve 30732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanana Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (SIRA NO: 1) kapsamında gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgi için; https://www.gib.gov.tr/geri-kazanim-katilim-payi-beyannamesi-genel-tebligi-sira-no1-resmi-gazetede-yayinlandi