ATATURK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

14 Şubat 2011

           Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının 2010/2-KPSS Tercih Kılavuzu ile yerleştirme   sonuçlarına  göre   Bakanlığımız  emrinde  bir  göreve   yerleştirilen   adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin dilekçe ekinde en geç 15/04/2011 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Resmi Gazetenin 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı nüshasında yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin" 25 inci maddesinde, "...atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılamaz." hükmünü amir olup, belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1  - Diploma aslı veya tasdikli örneği

2  - Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

3  - Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

4  - Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair belge
5-6 Adet Fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık) (Erkek adaylar için kravatlı)
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

NOT :  - Evraklar dilekçe ekinde plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.
- Dilekçenizde adres ve ulaşılabilecek telefon numaralarınızı belirtiniz.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır