ATATURK

Gürültü Yönetimi Üzerine Üst Düzey Çalıştay Gerçekleştirildi

26 Haziran 2014
 Gürültü Yönetimi Üzerine Üst Düzey Çalıştay Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi’ni” 2013 yılında başlattı.30 Ay sürecek olan proje kapsamında Ankara’da Gürültü Yönetimi Üzerine üst düzey bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay’a projenin faydalanıcıları olan; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Adana, Samsun, Muğla ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile Nevşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştay’da; Türkiye’deki çevre politikasına önemli destek sağlayan AB fonlu projeler, Türkiye’deki mevcut gürültü durumu, söz konusu projenin kapsamı, faydalanıcı kuruluşlarda veri durumu, gürültü haritalarının amacı ve kullanımı ile gürültünün azaltımına ilişkin kontrol tedbirlerine yönelik bilgiler paylaşıldı.