ATATURK

Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak

01 Temmuz 2014
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak
Ekonomi İşbirliği V. Bakanlar Toplantısı Ekim'de İstanbul'da Toplanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Kenya’nın Nairobi kentinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen Çevre Bakanları İstişare Toplantısına katıldı.

Ulusal Çevre Politikaları ve Çevre Üzerine Bölgesel İşbirliği konulu toplantıda konuşma yapan Bakan Güllüce, Ekonomi İşbirliği 5. Bakanlar Toplantısının 2014 yılının Ekim ayı içerisinde İstanbul’un ev sahipliğinde yapılmasını önerdi. Bakan Güllüce’nin bu önerisi kurul tarafından kabul edildi. Böylece bu yılın Ekim ayı içerisinde Ekonomi İşbirliği 5. Bakanlar toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Günümüzde yaşanan tabii afetler ile kendisini hissettiren çevre sorunlarının, küresel ve bölgesel ölçekte ekosistemi ve hayat kalitemizi etkilediğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Bu sebeple, yeni yüzyılda, insanlık için hedef; herkesin ve gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve doğal kaynaklardan yararlanma hakkına sahip olabilmesidir. Dolayısıyla; çevre olgusu ve duyarlılığı, bütün ülkelerin hassasiyet göstermesi gereken bir konudur.” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, ekonomik kalkınmayı, çevreyle barıştıran bir yol izlediklerini söyleyen Bakan Güllüce, “Türkiye’nin; çevre alanında sorunlarını çözme gayesiyle, kalıcı düzenlemeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bakan Güllüce, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Türkiye olarak çevre alanında son dönemde yapmış olduğumuz hukuki düzenlemeler ve yatırımlar sonucunda, yerel çevre sorunları ile mücadelede büyük ölçüde başarı sağlanmıştır.

Diğer taraftan; bölgesel ve küresel ölçekte yürütülen çalışmalara katılan ve destek olan Türkiye, bölgesinde; önümüzdeki 100 yıllık dönemde yaşanması muhtemel çevre sorunlarını tespit ederek, gerekli tedbirleri almaya çalışmaktadır. Türkiye; gerek Avrupa Birliği’ne uyum süreci gerekse uluslararası taraf olduğu sözleşmeler ve protokoller çerçevesinde, uluslararası çevre taahhütlerini ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye’de; endemik hayatın korunması ve floranın ve faunanın geliştirilmesi için de ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de; binalarda enerji tasarrufunu sağlayacak ''yeşil bina'' dönemine de geçilmiştir. Enerjinin etkin kullanımı, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunması için enerji verimliliği kanunu da yürürlüğe girmiştir.”

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) bölgesinde ve ötesinde, çevre alanında oynadığı rolün güçlendirilmesi için karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde ortak çalışmaların gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Bakan Güllüce, toplantının sonunda üye ülkelere “Bölgemiz için oldukça önemli olan çevre sorunları ile mücadele konusunda, sahip olduğumuz tecrübeleri, siz, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim.” dedi.