ATATURK

e-Kooperatif Yapı Kooperatifleri Sistemi

Bakanlık ve İl Müdürlüğü Kullanıcıları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik sonucu Bakanlığın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında zikredilen “yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kurulması”, “işleyişi”, “tasfiyesi” ve “denetlenmeleri” ile “kuruluş” kayıt ve sicillerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılacağı otomasyon sistemidir.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları ve Ortakları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılan yapı kooperatiflerine ait e-kooperatif bilgi sisteminin kooperatif yetkili kullanıcıları ve ortakları için oluşturulmuş ve yetkili oldukları kooperatiflerin, bakanlığın verdiği yetkiler çerçevesinde, işlemlerini yönetebilecekleri, takip edebilecekleri ve bilgi alabilecekleri uygulamadır.

Vatandaş Bilgilendirme Portalı

Yapı kooperatiflerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili süreçte uyulması gereken esaslar ile izlenmesi gereken yol hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacı ile geliştirilmiş bir internet sitesidir.