ATATURK

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

10 Mart 2023
DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAZİNE TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil borçlarının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, vadesi 6 Şubat ile 8 Mayıs döneminde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek, erteleme süresi sonunda da 3 taksit halinde tahsil edilip herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vadesi 6 Şubat ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, 2 Mart 2023 tarihli ve 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetki kapsamında, Hazine taşınmazlarına yönelik olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedellerin ertelenmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üç taksitte tahsil edilecek

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak, sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vade tarihi 6 Şubat 2023 ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek ve bu bedeller erteleme süresi sonunda 3 taksit halinde tahsil edilecek.

Bu bedellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak.