ATATURK

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİBİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILDI

23 Aralik 2020
ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİBİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre gelirlerinin takibinde bürokrasiyi azaltarak işlevsellik kazandırmak amacıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı, geri kazanım katılım payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte, geri kazanım katılım payı işlemleri, yurt genelinde uygulanması planlanan sıfır atık projesi çalışmalarının uygulanabilirliğine işlevsellik kazandırmak amacıyla değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, istenen bilgi ve belgelerin sayısı azaltıldı, bürokrasinin azaltılması, kağıt tasarrufu sağlanması, iş akışının hızlanması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi sağlandı.

Açıklamada, yönetmelikteki değişiklikle, katı atık düzenli depolama tesisi projeleri ile atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon, bisiklet ve yürüyüş yolu, çevre dostu sokak projelerine öncelik verildiği de ifade edildi.