ATATURK

ÇED'de Zaman ve Kaynak İsrafına Son

04 Ekim 2013
ÇED'de Zaman ve Kaynak İsrafına Son

Yeni Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile ÇED sürecinde zaman ve kaynak israfına son verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile listeler günün şartlarına göre güncelleştirildi ve sadeleştirildi. ÇED sürecinin kısaltıldığı yönetmelik kapsamında, mevzuat açısından uygun olmayan projeler süreçte incelenmeden iade edilecek.

ÇED süreci elektronik sistemle yürütülecek. Evrak akışı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden evrak havaleleri ve postada yaşanan zaman kayıpları da ortadan kaldırılacak.

Sürecin elektronik ortamda gerçekleştirilmesiyle, halkın katılımının etkin ve verimli hale gelmesi sağlanacak. Süreçlerin şeffaf ortamda işletilerek halkın bilgilendirilmesi gerçekleştirilecek.

Bakanlığa başvuru yapıldığı andan itibaren yatırımcı süreçleri, ek gereksinimleri, yenileme taleplerini sistem üzerinden takip edip tamamlayabilecek ve sürecin bütün aşamalarını şeffaf şekilde izleyebilecek. Ayrıca yatırımcı sürecin her aşamasında kısa mesaj ve e-posta ile bilgilendirilecek.

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi'nin devreye alınmasıyla, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen tüm kararlara hızlı erişim sağlanacak, kapsamlı veritabanı oluşturulacak. Veri tabanı, yeni yapılması planlanan faaliyetlerin ÇED süreçlerinde karar verme aşamasında kullanılacak.

Gerçekleştirilen sistemle ortalama 400 sayfa olan proje tanıtım dosyası, ÇED başvuru dosyası, ÇED raporu ve nihai ÇED raporları artık kağıt olarak basılmayacak. Böylece 61 milyon 500 bin sayfalık kağıt tasarrufu sağlanarak, yılda yaklaşık 5 bin 100 ağaç kurtarılacak. Böylece hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanacak.

Bu kapsamda, çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi ile yıllık yaklaşık bin ton karbondioksit eşdeğerinde emisyon salınımı engellenmiş olacak. Elde edilecek 300 ton kağıt tasarrufuyla yıllık 132 bin ton temiz su israf edilmeyecek ve 2 milyon 280 bin kilovat saat enerji harcanmayacak.