ATATURK

BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”

12 Eylül 2023
BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”
BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”
BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”
BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”
BAKAN YARDIMCISI VARANK: “AKDENİZ’İ YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul’da düzenlenen Barselona Sözleşmesi Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı’na katıldı. Varank, “Dünya üzerinde özel bir yere ve ayrıcalıklı bir ekosisteme sahip olan Akdeniz’i yaşanabilir kılmak için gereken önemli adımları önümüzdeki dört günlük Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı’nda ve sonrasında da COP23’de alacağımız kararlar ile atmayı umut ediyoruz.” dedi. Varank, 2028 yılında ise kümülatif olarak 30 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verilmesi hedeflendiğini söyledi.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul’da bir otelde düzenlenen “Barselona Sözleşmesi Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı”na katıldı. Akdeniz ve çevresinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmalarının yürütüldüğü toplantıya sözleşmeye taraf olan 21 ülke ve Avrupa Birliği temsilcileri, üst düzey yetkililer, teknik ekipler ve uluslar arası sivil toplum kuruluşları da katıldı. Doğal afetlerde vefat edenler için saygı duruşunda bulunulan toplantının açılış konuşmasını yapan Fatma Varank, Fas’ta meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yakın zamanda benzer bir afeti yaşayan Türkiye olarak, Fas’ın en kısa sürede bunu aşacağına olan inancımı vurgularken, tüm imkânlarımızla kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ ‘MAVİ AKDENİZ’”

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Akdeniz’in, bölgedeki tüm toplulukların binlerce yıldır yaşadığı ortak evi olduğunu vurgulayarak, “Akdeniz, tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından birçok farklı isimle anılmıştır. Bugünkü hedefimiz 'Mavi Akdeniz' diyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda kıyıdaş ülkelerin, ‘Barselona Sözleşmesi Akdeniz Eylem Planı’ kapsamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve işbirliği içerisinde hareket etmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle Antalya’da düzenlenen 22. Taraf Ülkeler Toplantısında (COP22) alınan önemli kararları uygulamak için tüm çabamızla çalıştığımızın da altını çizmek istiyorum. Aynı zamanda bu iki yıllık dönemde Akdeniz’in çevresel açıdan iyileştirilmesi ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir Akdeniz bırakmak üzere aldığımız kararlar doğrultusunda önemli faaliyetleri başarılı bir şekilde yürüttük. Dünya üzerinde özel bir yere ve ayrıcalıklı bir ekosisteme sahip olan Akdeniz’i yaşanabilir kılmak için gereken önemli adımları önümüzdeki dört günlük Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı’nda ve sonrasında da COP23’de alacağımız kararlar ile atmayı umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

BARSELONA SÖZLEŞMESİ, AKDENİZ HAVZASI’NDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA”

Bakan Yardımcısı Varank, Akdeniz Havzası’nın iklim değişikliği, orman yangınları, deniz çöpleri, kara ve deniz kaynaklı kirlilik, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal afetler ve bunların sebep olduğu olumsuz etkilerin baskısı altında olduğunu belirtti. Deniz ve kıyı çevresi üzerindeki bu olumsuz etkilerin, uygun önlem ve politikaların benimsenmesiyle azaltılabileceğini ifade eden Varank, “Bu minvalde, Barselona Sözleşmesi tüm Taraf Ülkeleri’nin, deniz ve kara kirliliğinin etkin yönetilmesini sağlamak üzere, atıkların kaynağında azaltılması ve önlenmesi, en iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması için güçlü bir iş birliği yapması büyük önem taşımaktadır.” dedi.

“2028 YILINDA 30 MİLYON KİŞİYE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR”

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, kirliliğin azaltılmasında sıfır atık kurallarının da önem taşıdığına vurgu yaparak, “Türkiye tarafından sunulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündemini ilerletmek için sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi’ başlıklı kararı BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 105 ülke ile birlikte sunulan karar, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin 2017'de başlattığı sıfır atık girişimleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Türkiye'nin 2053 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşabilmesi için hem sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması hem de sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede geri kazanım oranımızın 2023 yılında yüzde 35’e, 2028 yılında ise yüzde 45’e çıkarılması ve 2024 yılında kümülatif olarak 21 milyon kişiye, 2028 yılında ise kümülatif olarak 30 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ADIMLAR ATILMALI”

Barselona Sözleşmesi taraf devletleri olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda da çalışma yapılmasını dileyen Varank, “Barselona Sözleşmesi taraf devletleri olarak temel önceliklerimizden biri ‘İklim Değişikliğine Dirençli bir Akdeniz’ için aksiyon almaktır. Taraf Devletlerce yapılacak değerlendirme sonucu iklim değişikliği ile mücadele yolunda önemli adımlar atılmasını temenni ederim. Medeniyet beşiği olan Akdeniz'in bizler için önemi yadsınamaz ve bu büyük değerin korunması ve geliştirilmesi için mevcut çabaların ivme kazanması için hiç durmaksızın çalışmalı ve işbirliğimizi geliştirmeliyiz.” dedi.