ATATURK

Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı

01 Temmuz 2014
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı
Bakan Güllüce Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi'nin İlk Bakanlar Toplantısına Katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Kenya’nın Nairobi kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi’nin ilk Bakanlar Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Güllüce, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının çevreye, geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini ve bununda herkes tarafından fark edildiğini söyledi.

Geleneksel kalkınma modelleri yerine, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma modellerini uygulamanın günümüzde bir zorunluluk haline geldiğini anlatan Bakan Güllüce, “Çevreye duyarlı yerleşimlerin ve yeşil binaların inşa edilmesi sürdürülebilir kalkınma modellerinin önemli unsurlarından biridir.” dedi.

Yeşil binaların su verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Bakan İdris Güllüce konuşmasına şöyle devam etti:

“Su verimliliği teknolojileri, tasarım sürecinin herhangi bir aşamasına veya inşaat sürecine kolayca dâhil edilebilir. Diğer taraftan, su ve enerjinin sürdürülebilir tüketimi ve üretimine ilişkin olarak yerel yönetimlerin de önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle yerel yönetimlerin bu konudaki idari ve teknik kapasitesi güçlendirilmeli; daha sonra yerel yönetimlerce stratejik planlar hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeline uygun olarak özellikle teknolojik ürünler uzun ömürlü, olacak şekilde tasarlanmalıdır. Diğer taraftan dünyamız, başta iklim değişikliği ile başta deprem ve aşırı hava olayları olmak üzere birçok afet türüne maruz kalmaktadır. Bu nedenle, kentsel altyapı yatırımlarının ve binaların dayanıklılığının artırılması sürdürülebilirliğin sağlanmasında büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, gerekirse kentlerimizi, yeşil büyüme doğrultusunda tamamen yeniden yapılandırmak durumundayız. Bu sayede, iklim değişikliği ile mücadelede de küresel olarak ilerleme kaydetmemiz mümkün olacaktır.”

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de ilerleme kaydedildiğini anlatan Bakan Güllüce, “Türkiye’nin diğer ülkelerle teknik bilgi, araştırma geliştirme, inovasyon, çevre dostu teknolojiler ve finansman konularında işbirliği yapmaya büyük önem verdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.