ATATURK

ATIK YAĞLARIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

12 Ocak 2023
ATIK YAĞLARIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Atık Yağların Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik 12 Ocak 2023 tarihli ve 32071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik 12 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atık Yağlarla ilgili mevcut yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için atık yağ toplama miktarlarının artırılması ve atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelik değişikliği ile madeni yağ üreticilerinin, atıktan elde edilmiş baz yağın üretimde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla gereken süre göz önünde bulundurularak sektörel talepler doğrultusunda, 2022 yılında başlaması planlanan atıktan elde edilmiş baz yağın madeni yağ üretiminde kullanım zorunluluğu 2023 yılına ötelenmiş, üretimde kullanılacak atık yağdan elde edilmiş baz yağ oranları revize edildi.

Atık yağların taşınmasının ekonomik hale gelebilmesi adına araçtan araca atık yağ transfer edilmesine ilişkin hüküm getirildi ve bir yıllık süre tanındı.

Bununla birlikte mevcut yönetmelikte deneme üretimi takviminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde iki tesis arasında yer değişikliği yapılmasına imkan tanındı. Belirlenen süre içerisinde deneme üretimine katılım sağlanmaması durumunda varsa mevcut çevre lisansının sonlandırılacağı hüküm altına alındı.

Güncellenmiş yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız