ATATURK

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

  • İHALE USÜLÜ Açık
  • İHALE TARİHİ 28/12/2015
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 06530 Çankaya/Ankara
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ

 DÜZELTME İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2015/164231

1- İdarenin

a) Adresi: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 278 Eskişehir Devlet Yolu 06530 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası: 3124101280 - 3124240321

c) Elektronik posta adresi: levent.alaca@csb.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 27.11.2015 - 2989

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): Kamu İhale Bülteni - 27.11.2015

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

"2-İhale konusu hizmetin" başlıklı maddenin "c) Süresi:" fıkrası İşe başlama tarihi 04.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2018 olarak değiştirilmiştir.