ATATURK

AĞAÇ SATIŞI

  • İHALE USÜLÜ Pazarlık Usulü
  • İHALE TARİHİ 05/07/2023
  • İHALE ADRESİ AKÇAKOCA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 221100

İLAN

 

AKÇAKOCA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

MAHALLESİ

YÖRESİ

PAFTA - ADA -  PARSEL

AĞAÇ

AĞAÇ

TAHMİNİ VEYA KEŞİF BEDELİ

GEÇİCİ  TEMİNATI (TL)

İHALE              TARİHİ

İHALE  SAATİ

 
 

Döngelli

Hacitaş Mevkii

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında

130 m3 tomruk

135 ster yapraklı yakacak odun

221.100,00 TL

66.330,00 TL

05.07.2023

11:15

 

 

Yukarıda nitelikleri yazılı Döngelli Köyü 130 m3 tomruk, 135 ster yapraklı yakacak odun vasıflı ağaçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Akçakoca Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışa verilecektir.

            1-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği, (Tüzel kişilerin ayrıca yetkili makamdan 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge, imza sirküleri, noterden tasdikli yetki belgesi) ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

            2-Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

            3-Satışa verilecek ağaçların ihale bedeli üzerinden yasal oranda alınacak olan damga vergisi ve karar pulu bedeli kiracıya aittir.

            4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.               

            5-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Akçakoca Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

            İLAN OLUNUR.