ATATURK

2011 ADAY MEMURLAR

13 Mayıs 2011

2011 ADAY MEMURLAR

YAPI ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

 STAJ LÝSTESÝ
(13-05-2011)

 

25 Nisan–07 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda “Aday Memur Eðitimi” düzenlenmiþ olup mevzuat gereðince; Temel Eðitim, Hazýrlayýcý Eðitim ve Staj olmak üzere üç aþamadan oluþan eðitimin, 2011 yýlý staj bölümünün iki haftalýk kýsmýnýn Bakanlýk Merkez Birimlerinde yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Bu kapsamda 16-27 Mayýs 2011 tarihlerinde Bakanlýðýmýz Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü birimlerinde staj yapacak personele iliþkin program ekte olup; aday memurlar 16.05.2011 tarihinde aþaðýda belirtilen adreste bulunmalarý gerekmektedir.

Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü

Adres: Harbiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarý No:5

DÝKMEN /ANKARA

Tel: 480 08 10/ 409-432

 

Aday Memurlar YÝGM Staj Listesi Ýçin Týklayýnýz.....

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır