ATATURK

Tüfek Satış İlanı

  • İHALE USÜLÜ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü
  • İHALE TARİHİ 13/07/2020
  • İHALE ADRESİ Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No:34
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 46550
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN

1-Aşağıda nitelikleri ve muhammen bedelleri belirtilen Taşınırlar (Tüfek) hizalarında belirtilen tarih ve saatte  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince  pazarlık usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası 4 üncü katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.    3- Tüfekler 30 Haziran 2020 Salı gününden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının 4 üncü katında yer alan yemekhane salonunda görülebilecektir.
4-Şartname ve ekleri mesai saatlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
5-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminata ait belge, gerçek kişilerin ikametgah ilmühaberi, TC. kimlik numarası ve nüfus cüzdan örneği gerçek kişiler adına ihaleye adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter tasdikli vekelatname, Tüzel kişilerde 2020 yılı içerisinde yetkili makamlardan alınmış sicil kayıt belgesi, İmza sirküsü ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
6-İhale üzerinde kalan istekli, ihalenin kendisinde kaldığına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bayilik ruhsatı, yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yetkili kurumlardan (Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı) alacakları yivsiz tüfek satın alma belgesini ibraz etmeleri halinde tüfekler teslim edilecektir.
7- Tüfeklerin satış bedeli, üzerinden ayrıca kanuni nispette KDV alınacaktır.                                                                                                                                                                      8- İl Müdürlüğümüz bünyesinde muhasebe veznesi bulunmaması nedeniyle geçici teminat tutarlarının ihale tarihi beklenilmeksizin Tokat Defterdarlığı 2 nci katında bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.                                                                                                                                          9- Ülkemizde süregelmekte olan Covid 19 salgını nedeniyle ihaleye katılmak isteyen vatandaşlarımızın maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir.                                                                                                                                
10- Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikme dikkate alınmaz.
11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              İLAN OLUNUR. 30.06.2020

SATILACAK TAŞINIRMALLARIN
SIRA DOSYA NO BULUNDUĞU YER MARKASI ÖZELLİĞİ SERİ NO DEĞERİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 3 Milli Emlak Müdürlüğü üzümlü prenses Y.oto-12 l-95987 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:00
2 4 Milli Emlak Müdürlüğü üzümlü prenses Y.oto-12 5072 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:05
3 10 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü Y.oto-12 16874 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:10
4 14 Milli Emlak Müdürlüğü Marez Y.oto-12 59 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:15
5 16 Milli Emlak Müdürlüğü üssan Y.oto-12 10584 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:20
6 40 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü-üssan Y.oto-12 11494 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:25
7 47 Milli Emlak Müdürlüğü marez Y.oto-12 442 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:30
8 56 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU Y.oto-12 97-19699 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:35
9 57 Milli Emlak Müdürlüğü prenses Y.oto-12 6062 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:40
10 120 Milli Emlak Müdürlüğü STAR Y.oto-12 114165 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:45
11 125 Milli Emlak Müdürlüğü AVAREST Y.oto-12 66392 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:50
12 127 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü Y.oto-12 10211 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 09:55
13 140 Milli Emlak Müdürlüğü OSKAR Y.oto-12 13343 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:00
14 141 Milli Emlak Müdürlüğü ZİRVE Y.oto-12 10846 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:05
15 142 Milli Emlak Müdürlüğü Zümrüt Y.oto-12 36253 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:10
16 158 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU S.POZE-12 67701 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 10:15
17 163 Milli Emlak Müdürlüğü OSKAR y.oto-12 30403 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:30
18 173 Milli Emlak Müdürlüğü FİLİNTA y.oto-12 6431 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:35
19 182 Milli Emlak Müdürlüğü ZİRVE y.oto-12 18884 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:40
20 186 Milli Emlak Müdürlüğü D.DOXCARMS y.oto-12 14-2200 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:45
21 190 Milli Emlak Müdürlüğü LİON y.oto-12 2370 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:50
22 193 Milli Emlak Müdürlüğü CARİER Y.oto-12 7632 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 10:55
23 202 Milli Emlak Müdürlüğü MAESTRO y.oto-12 140-10 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:00
24 219 Milli Emlak Müdürlüğü ZİRVE Y.Oto-12 17655 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:05
25 230 Milli Emlak Müdürlüğü YILDIZ Y.OTO-12 7429 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:10
26 234 Milli Emlak Müdürlüğü OSKAR Y.OTO-12 66746 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:15
27 235 Milli Emlak Müdürlüğü ÜSSAN Y.OTO-12 14167 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:20
28 237 Milli Emlak Müdürlüğü OSKAR otomatik 12 15-G--0608 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:25
29 240 Milli Emlak Müdürlüğü LEOPAR otomatik 12 21531 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 11:30
30 242 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ T.Kırma-12 68 70,00 TL 21,00 TL 13.07.2020 11:35
31 264 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ S.POZE-12 56841 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 11:40
32 269 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 13-A- 8573 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 13:30
33 274 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU S.POZE-12 65213 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 13:35
34 285 Milli Emlak Müdürlüğü JAGUVAR otomatik 12 4730 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 13:50
35 287 Milli Emlak Müdürlüğü YILDIZ otomatik 12 8766 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 13:55
36 295 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 11209 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:00
37 300 Milli Emlak Müdürlüğü ZİRVE Otomatik 12 42742 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:05
38 301 Milli Emlak Müdürlüğü DİAMAND otomatik 12 13431 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:10
39 308 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 97-19175 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:15
40 314 Milli Emlak Müdürlüğü FEDARAL otomatik 12 14-0959 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:20
41 327 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU t.kırma-12 114002 70,00 TL 21,00 TL 13.07.2020 14:25
42 331 Milli Emlak Müdürlüğü SPESİAL otomatik 12 13-1455 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:30
43 332 Milli Emlak Müdürlüğü FABARM otomatik 12 7125 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:35
44 333 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum Y.OTO-12 12-0171 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 14:40
45 334 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE-12 76467 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 14:45
46 335 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU Ç.KIRMA-12 98331 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 15:00
47 336 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU ÇİFTE 97-3098 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 15:15
48 339 Milli Emlak Müdürlüğü DELTA TEKLİ-12 5068 80,00 TL 24,00 TL 13.07.2020 15:30
49 340 Milli Emlak Müdürlüğü MAK otomatik 12 3613 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 15:35
50 343 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ S.POZE-12 S-56040 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 15:40
51 345 Milli Emlak Müdürlüğü KRAL otomatik 12 2069 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 15:55
52 346 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü S.POZE-12 11343 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 16:00
53 348 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU ÇİFTE-12 77065 350,00 TL 105,00 TL 13.07.2020 16:15
54 349 Milli Emlak Müdürlüğü LEOPAR otomatik 12 9578 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 16:30
55 351 Milli Emlak Müdürlüğü radikal otomatik 12 75532 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 16:35
56 352 Milli Emlak Müdürlüğü YILDIRIM otomatik 12 127902 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 16:40
57 353 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 00.1916 200,00 TL 60,00 TL 13.07.2020 16:45
58 354 Milli Emlak Müdürlüğü VURSAN otomatik 12 9614136 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 09:00
59 355 Milli Emlak Müdürlüğü leopar otomatik 12 8200 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 09:05
60 356 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 00A5560 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 09:10
61 357 Milli Emlak Müdürlüğü HÜRSAN otomatik 12 5663 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 09:15
62 358 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 97-23298 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 09:20
63 360 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE 66351 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 09:25
64 361 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü ÇİFTE 50053 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 09:40
65 362 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü ÇİFTE-12 65631 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 09:55
66 363 Milli Emlak Müdürlüğü MARATON ÇİFTE-12 #AD? 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 10:10
67 364 Milli Emlak Müdürlüğü METSAN S.POZE 3057 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 10:25
68 365 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü ÇİFTE-12 1479 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 10:40
69 367 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 15-0005 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 10:55
70 368 Milli Emlak Müdürlüğü YÜKSEL T.Kırma-16 A067 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 11:00
71 369 Milli Emlak Müdürlüğü METSAN S.POZE-12 S.2802 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 11:05
72 370 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ S.POZE 90498 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 11:20
73 371 Milli Emlak Müdürlüğü MKEE ÇİFTE 8982817 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 11:35
74 373 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 12GA34 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 11:50
75 374 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 15-0182 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 13:30
76 375 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum T.Kırma-16 58 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 13:35
77 376 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum pompalı 45541 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 13:40
78 383 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 31851 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 13:45
79 384 Milli Emlak Müdürlüğü ASİLSAN S.POZE 19870-181 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 13:50
80 390 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ otomatik 12 18913 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:05
81 391 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ otomatik 12 DK-55525 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:10
82 393 Milli Emlak Müdürlüğü SAKA otomatik 12 15-0815 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:15
83 394 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM Otomatik 12 6674 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:20
84 396 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ Otomatik 12 11046 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:25
85 401 Milli Emlak Müdürlüğü kardelen t.kırma 12-0015 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 14:30
86 404 Milli Emlak Müdürlüğü HARMAN T.KIRMA 21 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 14:35
87 406 Milli Emlak Müdürlüğü SİLVER T.KIRMA 594 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 14:40
88 409 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM otomatik 12 1377 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:45
89 414 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ otomatik 12 05DK04206 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:50
90 415 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ otomatik 12 13610 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 14:55
91 419 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 97-17314 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 15:00
92 420 Milli Emlak Müdürlüğü GÜVENSAN ÇİFTE 522 350,00 TL 105,00 TL 14.07.2020 15:05
93 421 Milli Emlak Müdürlüğü ZÜMRÜT otomatik 12 21614 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 15:20
94 422 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum TEK KIRMA 7607 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 15:25
95 423 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 227193 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 15:30
96 425 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ otomatik 12 81850 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 15:35
97 427 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 230845 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 15:40
98 428 Milli Emlak Müdürlüğü ZÜMRÜT Y.OTOMATİK 965362 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 15:45
99 429 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 35797 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 15:50
100 443 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ Y.OTOMATİK 3604 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 15:55
101 449 Milli Emlak Müdürlüğü BERATTA  TKIRMA 12 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 16:00
102 451 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM OTOMATİK 46024 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 16:05
103 455 Milli Emlak Müdürlüğü UZAY otomatik 12 45255 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 16:10
104 458 Milli Emlak Müdürlüğü EKO DÜZCE T.KIRMA 272 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 16:15
105 459 Milli Emlak Müdürlüğü ÖNCÜ T.KIRMA .0694 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 16:20
106 460 Milli Emlak Müdürlüğü VİZARD T.KIRMA 12-0264 70,00 TL 21,00 TL 14.07.2020 16:25
107 461 Milli Emlak Müdürlüğü ÖNCÜ otomatik 12 17742 200,00 TL 60,00 TL 14.07.2020 16:30
108 463 Milli Emlak Müdürlüğü VURUCU ÇİFTE 60571 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 09:00
109 466 Milli Emlak Müdürlüğü VURSAN otomatik 12 96-366 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 09:10
110 467 Milli Emlak Müdürlüğü KRAL  S.POZE 143355 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 09:15
111 469 Milli Emlak Müdürlüğü EKSPRES S.POZE 1710 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 09:25
112 472 Milli Emlak Müdürlüğü STİNGER MAGNUM 1832 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 09:35
113 473 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 54578 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 09:40
114 474 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ S.POZE 55952 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 09:45
115 477 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU 401-A 971800 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 09:55
116 479 Milli Emlak Müdürlüğü ZİRVE otomatik 12 14285 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:00
117 482 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM TORUN 16S-0895 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:05
118 483 Milli Emlak Müdürlüğü MAREZ Y.OTOMATİK 1773 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:10
119 484 Milli Emlak Müdürlüğü MENZİL Y.OTOMATİK 8292 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:15
120 485 Milli Emlak Müdürlüğü EFSANE Y.OTOMATİK 32917 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:20
121 486 Milli Emlak Müdürlüğü BLASER Y.OTOMATİK 15-0067 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:25
122 488 Milli Emlak Müdürlüğü S.POZE ÇİFTE 554 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 10:30
123 489 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 225663 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 10:40
124 491 Milli Emlak Müdürlüğü ŞAMPİYON S.POZE S-63808 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 10:45
125 492 Milli Emlak Müdürlüğü RİCOL otomatik 12 16S0075 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 10:55
126 494 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU SPOZE 21875 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 11:00
127 495 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.kırma-16 42672 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 11:10
128 496 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ c.kırma 38570 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 11:15
129 497 Milli Emlak Müdürlüğü FİLİNTA otomatik 12 3870 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 11:25
130 498 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 133788 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 11:30
131 500 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE 58268 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 11:35
132 501 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM Y.OTOMATİK 15-0042 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 13:30
133 502 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM Y.OTOMATİK 11-0417 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 13:35
134 504 Milli Emlak Müdürlüğü HÜRSAN Y.OTO 5682 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 13:40
135 505 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE 66462 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 13:45
136 506 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM Y.OTO 12-0263 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 13:55
137 507 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU Y.OTO 1209175 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:00
138 508 Milli Emlak Müdürlüğü OSKAR Y.OTO-12 64583 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:05
139 509 Milli Emlak Müdürlüğü LAZER Y.OTO 5344 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:10
140 510 Milli Emlak Müdürlüğü HARMAN T.KIRMA 2518 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 14:15
141 511 Milli Emlak Müdürlüğü SAKA T.KIRMA 12-1307 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 14:20
142 512 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU T.KIRMA 38627 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 14:25
143 514 Milli Emlak Müdürlüğü huğlu ÇİFTE 04c2112 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 14:30
144 515 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM otomatik 12 140149 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:40
145 519 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 97-18361 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:45
146 520 Milli Emlak Müdürlüğü feDarel otomatik 12 17-0424 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:50
147 521 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum otomatik 12 13090 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 14:55
148 524 Milli Emlak Müdürlüğü ÖNDER otomatik 12 120064 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:00
149 529 Milli Emlak Müdürlüğü Magnum T.KIRMA 55 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 15:05
150 531 Milli Emlak Müdürlüğü Gencek T.KIRMA 24947 70,00 TL 21,00 TL 16.07.2020 15:10
151 536 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 9718595 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:15
152 537 Milli Emlak Müdürlüğü MAĞNUM otomatik 12 15-0632 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:20
153 538 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU S.POZE 154795 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 15:25
154 539 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ otomatik 12 15716 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:35
155 540 Milli Emlak Müdürlüğü MAĞNUM otomatik 12 12-2324 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:40
156 541 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ S.POZE 72982 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 15:45
157 542 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM OTOMATİK 15-1375 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 15:55
158 543 Milli Emlak Müdürlüğü CARİER otomatik 12 11-2439 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 16:00
159 544 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU S.POZE 24086 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 16:05
160 545 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ S.POZE 11599 350,00 TL 105,00 TL 16.07.2020 16:15
161 547 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü otomatik 12 17729 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 16:25
162 548 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ otomatik 12 DK-103882 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 16:30
163 549 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü otomatik 12 7307 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 16:35
164 550 Milli Emlak Müdürlüğü LAZER otomatik 12 95423 200,00 TL 60,00 TL 16.07.2020 16:40
165 551 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü S.POZE 99901 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 09:00
166 552 Milli Emlak Müdürlüğü Vonderland otomatik 12 14-0876 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:15
167 553 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü S.POZE 60017 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 09:20
168 554 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü otomatik 12 4307 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:35
169 555 Milli Emlak Müdürlüğü MAĞNUM otomatik 12 15-0243 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:40
170 556 Milli Emlak Müdürlüğü MAGNUM otomatik 12 16-0058 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:45
171 558 Milli Emlak Müdürlüğü DIAMOND otomatik 12 10327 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:50
172 559 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN otomatik 12 7521 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 09:55
173 560 Milli Emlak Müdürlüğü LEOPAR otomatik 12 2516 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 10:00
174 566 Milli Emlak Müdürlüğü İNTERPRES Pompalı 3193 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 10:05
175 567 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü otomatik 12 13-0568 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 10:10
176 568 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü T.KIRMA 21451 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 10:15
177 570 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE 17070 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 10:20
178 572 Milli Emlak Müdürlüğü MAĞNUM otomatik 12 17-0115 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 10:35
179 574 Milli Emlak Müdürlüğü Volderland T.KIRMA 16-0062 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 10:40
180 576 Milli Emlak Müdürlüğü ÖZLER otomatik 12 2689 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 10:45
181 578 Milli Emlak Müdürlüğü SARSILMAZ ÇİFTE S18239 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 10:50
182 581 Milli Emlak Müdürlüğü SA-KA ÜZÜMLÜ otomatik 12 41802 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 11:05
183 582 Milli Emlak Müdürlüğü ROTA T.KIRMA 0047 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 11:10
184 583 Milli Emlak Müdürlüğü KARİYER otomatik 36 15-0003 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 11:15
185 584 Milli Emlak Müdürlüğü FİSTCLAS otomatik 12 SA45828 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 11:20
186 586 Milli Emlak Müdürlüğü CESKA T.KIRMA-16 430 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 11:25
187 589 Milli Emlak Müdürlüğü LAZER otomatik 12 2289 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 11:30
188 591 Milli Emlak Müdürlüğü ÇİFSAN S.POZE 74794 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 11:35
189 593 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ S.POZE 48440 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 11:50
190 595 Milli Emlak Müdürlüğü ZÜMRÜT otomatik 12 18093 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 13:30
191 596 Milli Emlak Müdürlüğü CEYLAN T.KIRMA-16 R77S70 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 13:35
192 598 Milli Emlak Müdürlüğü VONDERLAND T.KIRMA 160063 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 13:40
193 600 Milli Emlak Müdürlüğü STAR G-505 otomatik 12 10,5315 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 13:45
194 602 Milli Emlak Müdürlüğü İNTERPRES otomatik 12 1608 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 13:50
195 604 Milli Emlak Müdürlüğü MAĞNUM Y.Oto-12 3774 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 13:55
196 605 Milli Emlak Müdürlüğü ÜNİVERSAL Y.Oto-12 2112 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 14:00
197 606 Milli Emlak Müdürlüğü GENSAN BARBAROS Y.Oto-12 2010 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 14:05
198 608 Milli Emlak Müdürlüğü GURUP STAR S.POZE 4893 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 14:10
199 611 Milli Emlak Müdürlüğü CESA otomatik 12 14/0877 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 14:25
200 614 Milli Emlak Müdürlüğü FUSİL ROBUST ÇİFTE 96W 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 14:30
201 615 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU otomatik 12 97,13326 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 14:45
202 619 Milli Emlak Müdürlüğü VURUCU S.POZE 63732 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 14:50
203 620 Milli Emlak Müdürlüğü ATALENTA otomatik 12 2016/8-0464 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 15:00
204 621 Milli Emlak Müdürlüğü TORUN OTOMATİK 15G-1343 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 15:05
205 624 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU OTOMATİK 11-12233 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 15:10
206 625 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ S.POZE 11895 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 15:15
207 630 Milli Emlak Müdürlüğü ARTEMİS ÇİFTE 99547 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 15:30
208 631 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ ÇİFTE 72695 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 15:45
209 633 Milli Emlak Müdürlüğü VİZARD TEK KIRMA 120400 70,00 TL 21,00 TL 17.07.2020 16:00
210 640 Milli Emlak Müdürlüğü ÜZÜMLÜ otomatik 12 23044 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 16:05
211 641 Milli Emlak Müdürlüğü UZAY Y.Oto-12 1206 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 16:10
212 642 Milli Emlak Müdürlüğü JAGUAR Y.Oto-12 24480 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 16:15
213 643 Milli Emlak Müdürlüğü ŞEN Y.Oto-12 3133 200,00 TL 60,00 TL 17.07.2020 16:20
214 644 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü Ç.KIRMA 31164 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 16:25
215 645 Milli Emlak Müdürlüğü Üzümlü S.POZE 99599 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 16:35
216 649 Milli Emlak Müdürlüğü HUĞLU Ç.KIRMA 82912 350,00 TL 105,00 TL 17.07.2020 16:45