YEREL YÖNETİMLERE DEV KAYNAK
YEREL YÖNETİMLERE DEV KAYNAK
24 Temmuz 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. Türkiye genelinde alt yapı ve üst yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İLBANK, yılın ilk yarısında yerel yönetimlere kredi tahsisleri, hibeler ve uluslararası kaynaklar olmak üzere 3 çeşit kaynak aktarımı yaptı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “ İller Bankası A.Ş. yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, derin deniz deşarjı, katı atık, harita, imar planı, kent bilgi sistemi ve üst yapı projelerini yapıyor. Bu kapsamda; bin 398 belediye, 51 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere İller Bankası A.Ş. toplam bin 481 yerel yönetim birimine hizmet veriyor.” dedi.

Bakan Kurum, 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde yerel yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel alt ve üst yapı sektörlerinde 587 adet iş için yaklaşık 2 milyar 828 milyon 903 bin 347 TL kredi ve yaklaşık 455 milyon 389 bin 393 TL hibe olmak üzere toplam 3 milyar 284 milyon 292 bin 740 TL’nin İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Bakan Kurum ayrıca İller Bankası A.Ş. tarafından; uluslararası finansman kaynağı ile 2018 yılı ilk altı ay içerisinde 30 milyon 171 bin 525 TL maliyetli 7 iş tamamlandığını ve 1 milyar 112 milyon 536 bin 694 TL sözleşme bedelli 31 işin devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, Genel Bütçe Vergi gelirlerinden tüm il, ilçe belediyeleri ve il özel idarelerine 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde toplam 18 milyar 876 milyon 486 bin 582 TL pay tahakkuk edildiğinin altını çizerek kesintileri düşüldükten sonra 16 milyar 085 milyon 569 bin 279 TL’nin ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderildiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin içme suyu, atık su yatırımlarına da kaynak aktardığına değinen Bakan Kurum, 2018 yılı ilk altı ayında içme suyu sektöründe 43 adet iş için 256 milyon 109 bin 848 TL, atık su sektöründe 34 adet iş için 387 milyon 467 bin 292 TL harcama yapılarak yerel yönetimlere teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum bunun yanı sıra: “Üst yapı ve diğer altyapı sektöründe 158 adet iş için 591 milyon 577 bin 519 TL ve şehircilik sektöründe 66 adet iş için 9 milyon 435 bin 711 TL olmak üzere toplamda 601 milyon 13 bin 230 TL harcama yapılarak 224 adet iş tamamlanıp yerel yönetimlere teslim edildi.” dedi.

Ülke genelinde alt yapı ve üst yapı projelerine kredi ve hibe desteği sağlamak için İller Bankasının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Murat Kurum: “Son dönemde yerel yönetimlerin artan hizmetlerinde İller Bankası’nın önemli bir payı var. Tüm vatandaşlarımıza, hak ettikleri en iyi hizmeti sağlamak, yerel yönetimleri güçlendirmekle mümkün olur. İller Bankası’nın da yaşanabilir şehirlerin inşasında önemli bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. Biz önümüzdeki dönemde tüm bu yatırımların en ideal seviyeye çıkarılması için çalışacağız” dedi.