ATATURK

Yalova İl Müdürlüğü’nden Binaları Bedelsiz Güçlendirme Açıklaması

12 Haziran 2018
Yalova İl Müdürlüğü’nden Binaları Bedelsiz Güçlendirme Açıklaması
Yalova İl Müdürlüğü’nden Binaları Bedelsiz Güçlendirme Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen İmar Barışı ile birlikte Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeni bir proje daha başlatıldı. İTÜ ve DOWAKSA ile yürütülen proje kapsamında güçlendirme yapılması heyetçe uygun görülen yapılar Karbon Lifli Kompozitler ile Güçlendirilerek depreme karşı hazır hale getirilecek.
Söz konusu uygulama kapsamında bir açıklama yayınlayan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Türkiye’de ve dünyanın birçok noktasında mevcut yapı stoğundaki binaların yaşlanmakta ya da çevresel etkilere ve depremlere bağlı olarak hasar gördüğüne dikkat çekti. Bu yapıların onarıma ve güçlendirmeye ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem yönetmeliklerindeki gelişmeler, mevcut yapılardan beklenen fonksiyonlardaki değişiklikler ya da mevcut yapıların yapımına inşaat sırasında yeterli özenin gösterilmemiş olması hasarsız yapılarda da sıklıkla yapısal güçlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.
İlimizde ise özellikle 1999 yılında yaşadığımız depremlerden önce inşa edilmiş mevcut yapıların büyük bölümünün başta yetersiz denetim mekanizmasından kaynaklanan uygulama hataları olmak üzere, çeşitli nedenlerle sahip olması gereken deprem performansından oldukça uzak olduğu bilinmektedir. Yeterli deprem performansını gösteremeyecek tüm yapıların yıkılarak, yeniden yapılması ekonomik açıdan mümkün görünmemektedir. Bununla ilişkili olarak gerek ülkemizde, gerekse uluslararası alanda son yıllarda daha da yoğun olarak gerçekleştirilen akademik çalışmalar, doğru yerde, doğru şekilde yapılan yapısal güçlendirmelerin başarılı olduğunu göstermiş, yapısal güçlendirme konusu hem ulusal, hem de uluslararası yönetmelik ve standartlarda yerini almıştır.
“Bina Onarım ve Güçlendirilmesinde Yeni Yöntemler (Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme)” projesi İl Müdürlüğümüzün 2017 yılında başlatmış olduğu AR-GE projeleri arasında yer almaktadır. Proje İTÜ, Dow-Aksa ve ilgili paydaş kamu kurumlarıyla birlikte yürütülmektedir. 2017 yılından bu yana yapılan araştırma ve çalışmalar ile Karbon-Elyaf lifli kompozitlerle yapılan bina güçlendirme ve onarımlarının hem dayanıklılık hem maliyet açısından klasik yöntemlere göre avantaj sağladığı görülmüştür. Böylece İlimizde yeni bir malzeme ve yöntem ile bina güçlendirme ve onarımı gerçekleştirilebileceği ve yaygınlaştırılabileceği öngörülmektedir.
İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Dow-Aksa ve İTÜ ile yürüttüğümüz Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme projemiz kapsamında çalışmalarımızın hem kamuoyu ile paylaşılması hem de örnek teşkil etmesi amacıyla İlimizde mevcut 2007 yılı Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olmayan yapılardan gönüllülük esasına göre İl Müdürlüğümüze müracaat edip, güçlendirme yapılması heyetçe uygun görülen  yapılar Karbon Lifli Kompozitler ile Güçlendirilerek depreme karşı hazır hale getirilecektir.
Başvuruda bulunacak yapıların Ayrık Nizam ve Max H: 5 kat olması gerekmektedir. Güçlendirme neticesinde herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, güçlendirme işleminin İTÜ ve DOWAKSA tarafından yapılacağı ancak güçlendirme sonrası oluşacak tamirat ve ince işlerin (güçlendirme yapılan kolon ve kiriş etrafındaki sıva ve boya vs. işlemler) ve İlgili İdarelerden alınacak ruhsat ve izinlerin yapı sahiplerince karşılanacağı hususlarının bilinmesi gerekmektedir.
Buna göre yapılarının Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme yapılması için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İl Müdürlüğümüz Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.