Vatandaş "Sıfır Atık"ı Sevdi
Vatandaş
09 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 81 ilde başlatılan, Bakanlığımızın vizyon projesi olan Sıfır Atık Projesi büyük ilgi gördü.


Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yola çıkılan bu projenin verimli bir şekilde hayata geçirilmesi, çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamak noktasında topluma önemli katkılar sağlayacaktır. 


Ana fikir doğayı ve çevreyi korumak, atıkların bir hammadde olduğu bilincini aşılamak, kaynaklarımızı geri kazanmak, düzenli depolama alanlarına geri kazanılabilir atıkların gitmesini önlemek ve böylece daha yaşanılabilir çevrenin oluşmasına katkı vermektir.


Bakanlık Hizmet Binasında 10 Ayda 94 Ton Kağıt Toplandı


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasından başlatılan proje kapsamında, Çevre Bakanlığı hizmet binasında 10 ayda 94 ton kağıt, 24 ton plastik, 5 ton cam, 3,4 ton metal, 4 ton organik atık, 1,7 ton yemek artığı ve 1860 L bitkisel atık yağ toplanarak, ekonomiye kazandırıldı.
Bu uygulamada sadece alışkanlıkların değiştirilmesi ile 1600 ağacın kesilmesi önlendi, 18 ton sera gazı salınımı azaltıldı, 384 varil petrolün ve 10 ton doğal kaynak kullanımının önüne geçildi, 1,5 ton kompost ve 1860 L biyodizel elde edildi.


Sıfır Atık Projesi'nin aşamalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Başbakanlıkta, Bakanlıklarda, Bakanlıkların bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, 2023'te projenin Türkiye genelinde uygulamaya geçmesi planlanıyor.


Bakanlığımızda Sıfır Atık Projesinin başladığı günden itibaren yaklaşık 10.000 kişiye sıfır atık uygulaması konusunda eğitim verilmiş, eğitimlere büyük talep olmuş olup eğitim faaliyetleri devam edecektir.
Ayrıca sıfır atık uygulaması konusunda yol gösterici olması adına sektöre özel kitapçık hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

Öğrenciden "Sıfır Atık Müfredata Konulsun" Talebi
Bakanlık çağrı merkezi olan Alo 181 numaralı hatta da sıfır atıkla ilgili ilginç çağrılar geliyor. Bir vatandaşın atık yağları lavaboya döken eşini şikayet etmesi, bir başka vatandaşın ise atık yağların denizi kirlettiğini öğrenince balık yemekten vazgeçtiğini anlatması bu çağrılar arasında yer aldı.


Ayrıca "Sıfır Atık'a özel yürüyüşler düzenlenmesi" önerisi getirilirken ilkokul öğrencisi bir çocuğun, Sıfır Atık'ın ders müfredatına konulması talebi de dikkati çekti. Bir başka öğrencinin de kendi evlerinde atık kutuları oluşturarak Sıfır Atık Projesi'ni ailece desteklediklerini belirtmesi de projeye ilişkin farkındalığın arttığının göstergesi olarak değerlendirildi.