Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi
16 Ağustos 2013

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından Uluslararası ÇED Kongresi, 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre ile ÇED sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, ÇED Yeterlik Belgesi almış danışmanlık şirketleri, birlik ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve diğer paydaş grupların ortak bir platformda bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Kongrede, ulusal ve uluslararası düzeyde çağrılı bildiriler, teknik oturumlar, poster sunumları ve panele yer verilecektir.

ÇED Kongresi Önemli Tarihleri:

Bildiri Özetleri Son Gönderme Tarihi

: 1 Eylül 2013

Kabul Edilen Bildiri Özetlerin İlan Tarihi

: 10 Eylül 2013

Tam Metin Bildirilerin Son Gönderme Tarihi

: 10 Ekim 2013

Kongre Tarihi

: 8-10 Kasım 2013

Kongre ile daha ayrıntılı bilgiye aşağıda yeralan internet adresinde bulabilirsiniz.

İnternet adresi: http://www.ced2013istanbul.org