T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI HAKKINDA

10 Kasım 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25989

 

Karar Sayısı : 2005/9585

 

Ekli "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesine göre , Bakanlar Kurulu'nca 31/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 - 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Kurum ve kuruluşlar , elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil , erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden , bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme , araştırma , kopyalama , postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için , postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz."

 

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.