T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI HAKKINDA

27 Mays 2004 Tarihli Resmi Gazete

Say: 25474

 

Karar Says: 2004/7187

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yeliklerine ekli listede adlar yazl kiilerin seilmesi; 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu nun 14 nc maddesine gre , Bakanlar Kurulu'nca 19/4/2004 tarihinde kararlatrlmtr.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

19/4/2004 Tarihli ve 2004/7187 Sayl Kararnamenin Eki

LSTE

Ad ve Soyad :

 

1 - Muzaffer Hatipolu

(Yargtay)

2 - aatay zcan

(Dantay)

3 - Do. Dr. Ahmet Gkcen

(Ceza Hukuku)

4 - Do. Dr. Hasan Nuri Yaar

(dare Hukuku)

5 - Prof. Dr. Yavuz Atar

(Anayasa Hukuku)

6 - Muhsin Eren

(Trkiye Barolar Birlii)

7 - M. Ruhi zbilgi

Babakanlk Mstear Yardmcs

8 - Do. Dr. Yusuf Sarnay

Devlet Arivleri Genel Mdr

9 - Niyazi Gney

(Adalet Bakanl)