T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI HAKKINDA

22 Kasm 2005 Tarihli Resmi Gazete

Say: 26001

 

BLG EDNME HAKKI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

 

Kanun No: 5432

Kabul Tarihi: 17.11.2005

 

MADDE 1. - 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununun 13 nc maddesinin birinci fkrasnda geen "16 ve 17 nci maddelerde ngrlen sebeplerle" ibaresi madde metninden karlmtr.

 

MADDE 2. - 4982 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnda geen "16 ve 17 nci maddelerde ngrlen sebeplere dayanlarak" ibaresi madde metninden ka rlm , yedinci fkrasnda geen "uhdesinde kamu grevi bulunanlara (1000) , uhdesinde kamu grevi bulunmayanlara ise (2000)" ibaresi "(3000)" olarak deitirilmi ve fkrann sonuna aadaki cmle eklenmitir.

 

Bir ayda fiilen grev yaplan gn saysnn drd amas halinde , aan gnler iin huzur hakk denmez.

 

MADDE 3. - Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

 

MADDE 4. - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. 21 Kasm 2005