Tehlike Altındaki "Bozkır Kartalı"Na Koruma
Tehlike Altındaki
09 Nisan 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nesli tehlikede olan ve Türkiye'de de görülen bozkır kartalının (Aquila nipalensis) korunması ve popülasyon durumunun araştırılması için çalışma başlatıldı. 

Dünya üzerinde 10 bin tane olduğu tahmin edilen, Ukrayna'nın güneyinden, Romanya ve Türkiye'yi güzergah olarak kullanarak Tunus, Cezayir ve Fas'a göç eden bozkır kartalları, çöl, yarı çöl, ağaçsız ve çalılık bozkırlar veya savana gibi açık alanlarda yaşıyor.

Son yıllarda bu kuş türünün Avrupa ve Kuzey Afrika'daki sayılarında azalma dikkati çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, nesli tehdit ve tehlike altındaki türlerin ve yaşam alanlarının korunması çalışmaları kapsamında, mart itibarıyla bozkır kartalı türüne yönelik koruma ve izleme çalışmaları başlatıldı.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde devam eden Flamingo kuş türünün korunması ve izlenmesi faaliyetlerinin yanı sıra bu bölgede ilk kez böyle kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Çalışma 220 gün sürecek ve bozkır kartalının sayısı, durumları, üreme başarıları, beslenme alışkanlıkları ortaya konularak, envanteri çıkarılacak.  

Ekosistemin, güncel durumun ve sorunların, bu hayvanlar üzerindeki etkisi araştırılacak, popülasyonlarının durumu hakkında veri elde edilecek.