FOÇA KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi;İzmir ili, Foça ilçesinden oluşmaktadır. Foça, Ege Bölgesinde İzmir İline bağlı 28 ilçe merkezinden biridir. Batıda İzmir Körfezi, doğuda Menemen İlçesi, Kuzeyde Çandarlı Körfezi ile çevrili olan yerleşim alanı İzmir’e yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Foça’ya bağlı 1 bucak ile 5 adet köy bulunmaktadır.
 
 
   
 
            Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesiile; doğal, kültürel değerleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılan Yönetim Planının uygulama hedefleri doğrultusunda karasal alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma önlemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; proje çalışmaları devam etmektedir.