SAROS KÖRFEZİ KARASAL VE DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ

22.12.2010 tarihli ve 27793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen Saroz Körfezi’nin doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi; sürdürülebilir bir doğal yaşam için önem arz etmektedir.
 
 
 
            Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi ile; doğal, tarihi, kültürel değerleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planına altlık oluşturmak üzere, karasal (adalar dahil 191,45 km2) ve denizel (adalar hariç 538,76 km2)alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, Barselona Sözleşmesi’nin Standart Veri Giriş formatında tanımlanmış biyotop sınıflandırmasının yapılması, nesli tehlikede olan türlerin saptanması ve elde edilen verilerin Barselona Sözleşmesi eki Protokolü olan Biyolojik Çeşitlilik ve Akdeniz’de Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Kurulmasına Dair Protokol kapsamında geliştirilen Standart Veri Giriş formatına uygun doldurulması yanı sıra biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının sınıflandırılması, bölgelenmesi (haritalanması ve zonlama vb.), tehditlerinin ve koruma önlemlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda; proje çalışmaları 06.10.2012 tarihinde başlamış olup devam etmektedir.