Müsteşar Öztürk "Emisyon Ticaret Sisteminin Kurulması" Projesi Açılış Toplantısına Katıldı
06 Aralık 2017
Alman İşbirliği Kurumu ve Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın birlikte yürüteceği Ukrayna’da “Emisyon Ticaret Sisteminin Kurulması” projesinin açılış toplantısı 5 Aralık 2017 tarihinde Ukrayna’nın Kiev kentinde gerçekleştirildi.
 
Türkiye’nin yürütmekte olduğu iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarından ve emisyon piyasalarına ilişkin tecrübelerinden faydalanmak üzere açılış toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuşmacı olarak davet edildi.
 
Toplantıda, Ukrayna’da emisyon ticaret sisteminin kurulmasına yönelik gerçekleştireceği proje faaliyetleri tanıtıldı. Ukrayna hükümeti temsilcileri Türkiye’nin Alman İşbirliği Kurumu ile hali hazırda yürütmekte olduğu “Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması” konulu projeden edinilen tecrübelerden gelecek dönemde faydalanmak istediğini dile getirdi.
 
Bu çerçevede, Müsteşar Öztürk piyasa temelli mekanizmaların ülkemizde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin devam etmekte olduğunu üst düzeyli panelde dile getirdi. Bu tür mekanizmaların kurulabilmesi için şeffaf bir izleme yönteminin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Müsteşar Öztürk, 2014 yılında yayımlanan ve uygulamaya konulan “Sera Gazlarının İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile ulusal bir izleme sistemi kurulduğunu belirtti.
 
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yürütülen projeler ile başarılı bir izleme, raporlama ve doğrulama sisteminin geliştirildiğini ifade eden Müsteşar Öztürk; “Sistemin kurulmasında paydaş katılımına öncelik verildiğini sözlerine ekleyen Sayın Öztürk, yönetmelik kapsamına alınan tesislere sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda birçok eğitim verildiğini sözlerine eklemiştir” dedi.
 
Müsteşar Öztürk ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elektronik ortamda geliştirdiği veri sistemi aracılığıyla sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 700 tesise ait veri ve bilginin bakanlığa raporlandığını belirtti. 
 

Müsteşar Öztürk bu çerçevede, Türkiye’de kurulan ve başarılı bir şekilde yürütülen bu sisteme ilişkin deneyimlerin teknik düzeyde Ukrayna ile aktarımı konusunda daha fazla işbirliği yapılabileceğini belirtti.