ATATURK

Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı

08 Ocak 2015
Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı
Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı
Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı
Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı
Kırsal Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. iş birliği ile düzenlenen “Kırsal Dönüşüm Çalıştayı” İlbank Ankara Macunköy sosyal tesislerinde yapıldı.

Çalıştaya İlbank ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra; İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yüksek düzeyde temsilcilerle katıldı. Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de akademik düzeyde katılım ve destek sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı ve İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Acar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda; şehirlerin yanında kırsal yerleşim birimlerindeki yapı stoku ve yaşam şartlarının da iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğine yönelik yapılan çalışmalar, araştırmalar, tecrübe, bilgi birikimi ve önerilerin bir araya getirilerek tartışıldığı geniş bir platform oluşturuldu.

-Çalıştayın sonuç bildirgesi kitaplaştırılacak-
Çalıştaydan çıkacak ortak akıl ürünü öneriler bir sonuç bildirisi olarak kitaplaştırılacak. Söz konusu eserin, kırsalda yarınların inşasında rehber niteliği taşıması öngörülüyor.

Çalıştayda; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek, İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz gerçekleştirdikleri konuşmalarda konunun önemine değindi.

Çalıştayda konuşma yapan İbrahim Acar, çalıştayın önemine dair: “Bugün şehirde yaşayan insanımızın önemli bir kesimi tatil ve iznini köyde geçirir, orada dinlenir, orada teneffüs eder, orada huzur bulur. Oradan bazı gıda ihtiyaçlarını karşılar. Peki, bu kadar, özlenen, huzur bulunan bir yer neden terk edilmiştir. Neden insanlar hayatlarını orada geçirmek üzere kurgulamıyorlar? Neden şehrin kalabalığına, stresine ve çekilmezliğinin kucağına atılıyorlar, göç ediyorlar? Buna çözüm ve çare var mı? Çalıştayımızda bu soruların cevabını arayacağız.

Elbette bu sorun, ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunun cevabını bir çalıştayın sınırları içerisinde üretmek de mümkün değildir. Aslında, biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi ve sorumluluğu olan alanı esas alarak yaklaştığımız bu soruna ilişkin diğer bakanlıklarımızın da kendi ilgi ve sorumluluk alanlarında çalışmaları, çözümleri ve önerileri var. Bu nedenle bu çalıştayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın değerli bürokratlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığımızın, Kalkınma Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın ve Orman Bakanlığımızın çok değerli bürokratlarının katkı ve katılımları ile gerçekleştiriyoruz.

Kırsal Dönüşüm ve Kırsal Kalkınma süreci birçok zorlukları, sorunları, imkân ve fırsatları olan bir süreçtir. Bu konulara ilişkin tecrübesi olan, çalışması olan bilgi birikimi ve söyleyecek sözü olan sayın katılımcılar, çalıştayda fikirlerini, tecrübe ve çalışmalarını ortaya koyacaklar tartışacaklar. Mutabık kalınan ve kalınmayan hususları dikkatle dinleyerek kayıt altına alacak ve sonucu bir kaynak eser olarak derleyecek ve ilgililere sunacağız.” dedi.

Program süresince gerçekleşen sunumlarda Destek Politikaları Tespit ve Değerlendirme Heyetleri Proje Değerlendirme Heyet Başkanı Özcan Ermiş, kırsal dönüşüm projelerinin kentlere göçün önlenmesinde önemli rol oynadığına değinirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İskân Dairesi Başkanı Altan Özmen ise kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli unsurlarından birinin önce insan ilkesine uyumlu, kaliteli yaşam sunan konut ihtiyacının giderilmesi olduğunu vurguladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden programa katılan Proje Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hüseyin Evcan sunumunda Bakanlığın; yöresel mimari özelliklere uygun tip konut projeleri hakkında bilgi verdi.
Tanıtım toplantısında yer alan Kalkınma Bakanlığı Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı İbrahim Kuzu; Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2014-2020 hakkında bilgi verdi.

Yoğun katılımlı olarak gerçekleşen çalıştay tanıtım toplantısında Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Musa Kaya orman köylüsünün sosyoekonomik yönden kalkınmalarını desteklediklerini belirtirken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali Ergin de Yerel Kırsal Kalkınma Yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni temsilen programa katılan Prof. Dr. Zeynep Aygen, Öğretim Görevlisi Dr. İnci Olgun Yerel Kalkınma Kırsal Yerleşmeler Planlama ve Tasarım konularına değindi.
Çalıştayı aynı zamanda çalıştay kapsam ve içeriği hakkında teknik sunum gerçekleştiren Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli yönetti.

Kırsal Dönüşüm Nedir?
Köylerimiz ve diğer kırsal yerleşim birimlerimizdeki yapı stoğunun büyük kısmı dayanıksız, sağlıksız, asgari insani ihtiyaçları karşılamaktan uzak bir durumdadır.

Kırsal Dönüşüm Projesi, İstihdam imkânları ve geçim kaynakları önemli ölçüde daralmış bulunan, yaşam standartları düşük, sürekli göç veren ve devlet desteğine muhtaç olan kırsal yerleşim birimlerimizin yenilenmesi ve geliştirilmesi projesidir.

Bu projenin amaçları arasında;
•İşlevini kaybeden, aşırı derecede küçülen ve işletilmeyen tarım alanlarının yeniden düzenlenmesi,
•Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaşam alanlarıyla hayvancılık alanlarının ayrılması,
•Bölgeye has yapı özelliklerini barındıran köy yapılarının dönüştürülmesi,
•Tarım işletmeciliği ile doğa arasındaki dengenin sağlanması ve kırsal alanın gelişimi,
•Bölgelerin özgün niteliklerini ortaya koyarak turizmin gelişmesinin desteklenmesi,
•Çevre düzenlemesi yapılması,
•Tarım ve hayvancılık için ortak kullanılan mekânların oluşturulması,
•Köylerde yerleşim için uygun parsellerin oluşturulması,
•Kentsel yaşam için alternatif alan oluşturulması,
•Kırsal alanlarda kültürel değerlerimizin canlandırılması.
•Kırsal alandaki sağlık, eğitim, enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarının iyileştirilmesi yer alıyor.