Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

 

İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili görevleri yapmak.

- Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

- 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.

- Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve Genelgeleri ile Bakanlığımız birimlerinden istenen İmar, İskân ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğüyle ilgili diğer iş ve işlemleri de yapmak.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları