Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Verilmesi

-01.01.2012 tarihiden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Yapı Müteahhidi  Yetki Belgesi Numarası  almak iin 6 (altı) adet başvuru yapılmıştır.Yetki Belgesi Numara Verilmesi işi Bakanlığımızın internet sitesi üzerinde oluşturulacak sitemden verileceği iin şu ana kadar bakanlığımız internet sitesin de bu sitem oluşturulmadığından dolayı işlem yapılamamaktadır.2011 Yılının ikinci yarısından sonra yetki belgsi numarası verilme işlemleri başlayacaktır.

 

Yetki belgesi numarası iin müracaat

 

Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerek ve tüzel kişi, EK-1'deki Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalar. Yapı müteahhidi gerek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı iinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlüke onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlüke ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Müdürlüğe verir. Bu müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilir. 

 

Yönetmelik ve Eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

/turkce/dosya/yonetmelikler/yonetmelik_2010_27787.doc

 

/turkce/dosya/yonetmelikler/ek_1_yetki_belgesi.doc

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları