// header("location:" . $sayfa);

1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Zaman, pek çok teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken, maalesef, insanlığın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta bazen imkansız olan varlıkları alıp götürmektedir. Hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak beslenme, enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Toplumu çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir. Bu amaçla, yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmek konularında şüphesiz ki en büyük görev ailelere ve öğretmenlerimize düşmektedir. Ülkemizin 2023 ve hatta 2053 yılı vizyonuna uygun olarak, beden ve ruh sağlığı korunan, ahlaki ve temel değerleri sağlam bireyler nasıl büyük önem taşıyorsa, çevre bilinci gelişmiş bir neslin varlığı da yarınlarımızın teminatı olacaktır. Bakanlığımızın amaçlarından biri de, bir tek aileyi bile mağdur etmeden, sokakta bırakmadan modern ve depreme dayanıklı konutlarda ve tüm sosyal ihtiyaçları içinde barındıran bir çevrede insanımızın yaşamasını sağlamaktır. Çocuklarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın ve tüm dezavantajlı gruplarımızın hayatını kolaylaştıracak engelsiz marka kentler hedefimizdir. "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse "Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin." hadisindeki duygu ve düşüncelerle, 5 Haziran Dünya Çevre Günümüzü İl Müdürlüğümüz olarak çeşitli etkinliklerle kutladık.

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları