KIRKLARELİ ili MERKEZ,  ilcesi Dereköy Köyü 201500267 Arama Ruhsatlı ve ER: 3229232 Nolu saha (99,8 ha alanlık arama ruhsatlı sahanın 10,24 ha lık kısmı) mevkiinde ÇED OLUMLU

KIRKLARELİ ili MERKEZ, ilcesi Dereköy Köyü 201500267 Arama Ruhsatlı ve ER: 3229232 Nolu saha (99,8 ha alanlık arama ruhsatlı sahanın 10,24 ha lık kısmı) mevkiinde ÇED OLUMLU

07.11.2017


KIRKLARELİ ili MERKEZ, ilcesi Dereköy Köyü 201500267 Arama Ruhsatlı ve ER: 3229232 Nolu saha (99,8 ha alanlık arama ruhsatlı sahanın 10,24 ha lık kısmı) mevkiindeki AKASYA MERMER VE MADENCİLİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan MERMER (MADEN) OCAĞI PROJESİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; KIRKLARELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de KIRKLARELİ Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları