// header("location:" . $sayfa);

Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. tarafından, Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrenli Köyü, Talat Tepe Mevkiinde bulunan, 75,86 hektarlık 200708236 No'lu (Erişim No: 3131810) II-A Grubu İşletme Ruhsatlı sahanın 33,125 hektarlık kısmında (Kalker Ocağı) adresinde "İR:200708236 Ruhsat numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi'nin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır. Halkımıza saygı ile duyurulur. Toplantı Yeri: Evrenli Köyü Düğün Salonu Toplantı Yerinin Adresi: Eski Kırklareli-İstanbul Yolu üzeri Evrenli Köyü içi Vize/Kırklareli Toplantı Tarihi: 07/09/2017 Toplantı Saati: 09:30 Proje Sahibi: Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. Çed Raporunu hazırlayan Kuruluş: Uzel Proje Müh. Müş. Tic. Ltd.Şti.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları