// header("location:" . $sayfa);

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 12/08/2008 Tarihli ve 2008/50 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mülkiyetindeki Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu Beldesi, sınırları içerisinde yer alan Alpullu Şeker Fabrikası alanına ait parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı ve Revizyon Uygulama İmar Planı, ÖYK'nın 24/05/2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu planların askı işlemleri 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi uyarınca İl Müdürlüğümüzce, İl Müdürlüğümüz askı panolarında gerçekleştirilmektedir.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları